1-10 / 50
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACDCGVP00098001.jpg.jpg
1332 senesi Nisan ayına ait maaşlarını Kavala Cemaat-i İslamiye'nin Vakıf Sandığı'ndan aldıklarına dair ilm-i haberler.[Mayıs 1332]-1916-05
ACDCGVP00070001.jpg.jpg
Kavala, Hamidiye Mahallesi civarındaki İskeçeli Merhum Hacı Ali Paşa'nın yaptığı medresenin içindeki camide boş olan hizmet için Kadı Ahmed Efendi Mahallesi sakinlerinden Ferhat Efendizade'nin tayini hakkında intihabname. [6 Teşrin-i Sani 1333]-1917-11-06
ACDCGVP00059.jpg.jpg1332 senesi Mayıs maaşı olan 46 frank 66 santimi Vakıf Sandığı'ndan aldığına dair Cemaat-i İslamiye Kavası imzalı pusula. [Kavala, 31 Mayıs 1332]-1916-06-13
ACDCGVP00048001.jpg.jpg
1332 senesi Vakıf Sandığı'ndan dini görevlilere ödenen maaş senedatı. [Kavala, 1332]-1916
ACDCGVP00097.jpg.jpgİbrahim Ağa Cami-i Şerifi imamet ve hitabet cihetlerinin 1 yıllık vazifeleri miktarları kaç kuruş olduğu ile ahzedilen harcın ne nispet üzerinden alındığı hususunda Evkaf Nazırı'nın yazısı. [Selanik Evkaf Müdüriyeti'ne gönderilmiştir, 20 Kanun-i Sani 1326]-1911-02-02
ACDCGVP00096.jpg.jpg1332 senesi Haziran maaşı olan 133 frank 35 santimi Vakıf Sandığı'ndan aldığına dair Cemaat-i İslamiye Dairesi tercümanı imzalı ilm-i haber. [Kavala, 30 Haziran 1332]-1916-07-13
ACDCGVP00058.jpg.jpgCemaat-i İslamiye Heyet-i Umumiye Katipliği için tahsis kılınan maaşın Mayıs 1302 ayına ait seksen frankı aldığına dair Sefer imzalı ilmühaber [Kavala, 31 Mayıs 1332]-1916-06-13
ACDCGVP00094.jpg.jpgKavala'nın Halil Bey Mahallesi'ndeki Yeni Medrese dahilindeki mescidin imamet vazifesi muhtel bulunduğundan kendisinin oraya tayin edilmesi hususunda Kavala'nın Halil Bey Mahallesi'nde mukim Mustafa'nın istidası. [28 Teşrin-i Evvel 1333]-1917-10-28
ACDCGVP00080.jpg.jpgKutub Cami-i Şerifi İmameti'ne kız Gülsüm Hanım Vakfı'na ait emlakten tahsil edilen 1332 senesi Teşrin-i Sani maaşını Vakıf Sandığı'ndan aldığına dair adı geçen cami imamı ve vaizi Hafız Mustafa Salih imzalı ilm-i haber. [Kavala, 13 Kanun-i Evvel 1332]-1916-12-26
ACDCGVP00086.jpg.jpgKurşunlu Camii ile Kasımbaba Tekkesi hatip ve müezzinlikleri münhal olduğuna ve bu vazifelere talip olduğuna dair Kesriye'den Cemil bin İbrahim'in istidası. [Kastorya, 3 Teşrin-i Evvel 1334]-1918-10-03
1-10 / 50