Hünkar Cami-i Şerifi Mahallesi'nde Kokniyaki Mustafa Ağa bin Abdullahın kızı Gül Endamın reşit olduğu için mülkünü vasisi tüccar Kavurzade Necib Efendi ibn El-Hac Musa Efendi idaresinden alıp kendi idare etmeye başlamasıyla ilgili ilam. [5 Zilkade 1312]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACCEVO00107.jpg671.56 KBJPEG
ACCEVO00107A001.jpg841.44 KBJPEG
Başlık
Hünkar Cami-i Şerifi Mahallesi'nde Kokniyaki Mustafa Ağa bin Abdullahın kızı Gül Endamın reşit olduğu için mülkünü vasisi tüccar Kavurzade Necib Efendi ibn El-Hac Musa Efendi idaresinden alıp kendi idare etmeye başlamasıyla ilgili ilam. [5 Zilkade 1312]
Tanım
Kokniyaki Mustafa Ağa bin Abdullah'ın kızı Gül Endam'ın vasisi Tüccar Kavurzade Necib Efendi ibn El-Hac Musa Efendi kızın reşit olmadığı iddia edip vasiliğinin devamını talep etmiştir. Aksi ispat edildiği için Gül Endam Hanıma mallarının teslim edilmesine dair karar.
Yayın Tarihi
1895-04-30
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/53183
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
23,5-39 cm, Handwritten
Doküman Sayısı
2
Kod
ACCEVO00107
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.