Resmo Kazası Trapanya Kariyesi sakinlerinden ve Teba-i Devlet-i Aliye'den Loşano Yorgaki ibn-i Manoli aynı kariyede Eytam-ı İslam İdaresi'nce mazbut akçeden kendisine ödenen 4400 kuruş deynin tesviyesine dair ilam. [29 Safer 1290]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACREVF00443.jpg125.6 KBJPEG
Başlık
Resmo Kazası Trapanya Kariyesi sakinlerinden ve Teba-i Devlet-i Aliye'den Loşano Yorgaki ibn-i Manoli aynı kariyede Eytam-ı İslam İdaresi'nce mazbut akçeden kendisine ödenen 4400 kuruş deynin tesviyesine dair ilam. [29 Safer 1290]
Yayın Tarihi
1873-04-28
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/53161
Koleksiyonlar
Biçim
28-79 cm
Kod
ACREVF00443
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.