İstanbul Komiser-i Fevkaladesi Adnan Bey tarafından Büyük Millet Meclisi Başvekili Rauf Bey'e gönderilen, mübadele dolayısıyla Resmo'daki ahalinin emlakının kıymetinin belirlenmesi için Cemaat-i İslamiye Reisi Karacazade Mustafa Kemal'in dilekçesi.
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACRGVEP00001.jpg747.04 KBJPEG
ACRGVEP00001A001.jpg541.87 KBJPEG
Başlık
İstanbul Komiser-i Fevkaladesi Adnan Bey tarafından Büyük Millet Meclisi Başvekili Rauf Bey'e gönderilen, mübadele dolayısıyla Resmo'daki ahalinin emlakının kıymetinin belirlenmesi için Cemaat-i İslamiye Reisi Karacazade Mustafa Kemal'in dilekçesi.
Tanım
Ayrıca mübadelenin gerçekleşmesi için gemilerin gönderilmesine dair Rauf Bey'den yardım da İsteniyor.
Yayın Tarihi
1923-08-12
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fransızca
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/53136
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
Handwritten
Doküman Sayısı
2
Kod
ACRGVEP00001
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.