1-10 / 10
  • 1
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACDCGVO00017001.jpg.jpg
Hasta olup 29 Kanun-i Sani 1922'de vefat eden Nailizade Hasan Efendi'nin kızı Selime Hanım'ın techiz ve tekfini için sarf olunan meblağa dair Nailizade Hüseyin Tahsin Efendi'nin vasisi Rıfat Bey imzalı Kavala Müftülüğü Canib-i Fazılanesi'ne gönderilen istida.-1922-02-07
ACDCGVO00018.jpg.jpg
Vefat eden Süleyman Ağa'nın terk ettiği henüz 12 yaşında kızı Saime ve 7 yaşında Sadiye adlı yetimlere vasi olmak talebinde bulunan Mehmed Ağazade Salih Mehmed Efendi'ye Kavala'nın İbrahim Paşa Mahallesi İmamı tarafından verilen şehadetname.-1921-09-12; 1921-09-25
ACDCGVO00023.jpg.jpgHüseyin Bey Mahallesi sakinlerindenken vefat eden pederi Merhum Mehmed Ali Kapudan Tatar Hacı Ahmed Efendi'nin geride bıraktığı Ahmed Mahir, Latife adlı çocuklarıyla kızkardeşi olduğu halde yetimlere vasi tayin edilen büyük kız Müslime'nin dilekçesi.-1921-12-30
ACDCGVO00022.jpg.jpg
Kavala, İbrahim Paşa Mahallesi'nden merhum dayısı Pravişteli Hacı Osman Efendi'nin oğlu Rüştü,Saadeddin,Kızı Zehra ve Zelihanın vasileri büyükanneleri Amine Hanım binti Merhum Hacı Sefer Ağa'nın istifasıyla vasiliğe Sefer ibni Elmüteveffa Ahmed'in tayin talebi.-1922-01-13
ACDCGVO00020001.jpg.jpg
Vasisi olduğu Sarşiya Uzun Kuyu Kariyesi'nde ve hâlâ Kavala'da mukim Nailizade Hasan Efendi'nin oğlu Hasan Efendi'nin müptela olduğu, ekli etibba raporunda hastalığından dolayi Avrupa'da hususi bir senatoryumda tedavisi hususunda İsviçre'ye izamına dair istida.-1921-05-16; 1921-09-17
ACDCGVO00019.jpg.jpg
Kavala Kasabası, Yeni Mahalle'de sakinken vefat eden Halil Ağa'nın oğlu Halil İbrahim rüşdünü ispat edinceye değin tesviye-i umuru için vesayetine talip olan validesi Esma Hanım binti Hasan'ın vesayete muktedir olduğuna dair Yeni Mahalle Muhtarı imzalı yazı.-1921-07-03
ACDCGVO00010000.jpg.jpg
Newspaper includes: Law no 2745 concerning steam navigation companies and contracts King orders of executive authority concerning Foundation of a monopoly store house in Thrace, leasing in Thessaloniki, police in Kerkira, the traveling compensations of the police officers, the compensations of the fired professors from the university.-1921-09-29
ACDCGVO00006.jpg.jpg
Kavala'nın Hacı Ahmed Efendi Mahallesi sakinlerindenken vefat eden damadı Molla Mustafa oğlu Arif Ağa ve kızı Fatma'nın yetimine vasi tayin olduğuna dair Kadı Ahmed Mahallesi ahalisinden yetim Tahsin'in büyük pederi Yüzbaşı Mustafa imzalı istida.-1921-01-18
ACDCGVO00013.jpg.jpgKavala'nın Cari Kariyesi ahalisindenken vefat eden Davud bin Bekir Ağa'nın 12 yaşında Şevket ve 9 yaşında Fulya adlı yetimlerin akraba ve taallukatından kimse mevcud olmadığından eytamın vesayetinin kendisine verilmesi hususunda kariye muhtarının istidası.-1922-07-05
ACDCGVO00003.jpg.jpg4 sene önce ailesi ile birlikte Vodine'ye gelerek Musa Bey Mahallesi'nde ikamet ederken vefat eden Güprümeli Selim Ağa'nın eşi Fatiko ve yetimlerinin bu mahalde oturduklarına dair mahalle imamının ilm-i haberi. [6 Ağustos 1338]-1922-08-06
1-10 / 10
  • 1

Discover

Type
Issue Date