Küçük Cami-i Şerif'in müezzin ve kayyumluk vazifesine müstahdem Hasan Efendi'nin istifanamesinin kabulüne, yerine İhtiyar Meclisinin 129/55 no.lu ve 10 Nisan 1334 tarihli kararnamesiyle Mehmed İzzet'in tayin edildiğine dair yazı
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACREVP00248.jpg519.16 KBJPEG
Başlık
Küçük Cami-i Şerif'in müezzin ve kayyumluk vazifesine müstahdem Hasan Efendi'nin istifanamesinin kabulüne, yerine İhtiyar Meclisinin 129/55 no.lu ve 10 Nisan 1334 tarihli kararnamesiyle Mehmed İzzet'in tayin edildiğine dair yazı
Tanım
Resmo Mahkeme-i Şeriyyesi Huzur-ı Fazılanelerine gönderilmiştir. [14 Mayıs 1334]
Yayın Tarihi
1918-05-14
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/53073
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
20,5-26 cm, Handwritten
Doküman Sayısı
1
Kod
ACREVP00248
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.