1-20 / 222
PreviewTitleCreatorIssue Date
TASUPAMS179.jpg.jpgSüleymaniye Camii Karadeniz cephesi küçük minare külahı rölövesi - Süleymaniye Mosque Black Sea facade small minaret cone survey--
TASUPAMS170.jpg.jpgKanuni Sultan Süleyman türbesi revak cephesi - Kanuni Sultan Süleyman tomb riwaq facade--
TASUPAMS103.jpg.jpgSüleymaniye Camii minare detayı - Süleymaniye Mosque minaret detail--
TASUPAMS063.jpg.jpgSüleymaniye Külliyesi çizimleri - Süleymaniye complex drawings--
TASUPAMS048.jpg.jpgRabi ve Salis medreseleri giriş kapıları rölövesi - Rabi and Salih Madrasah entrance doors survey--
TASUSPA038.jpg.jpgSüleymaniye Camii Akdeniz cephesi sol kule rölövesi - Süleymaniye Mosque mediterranean facade left tower survey--
TASUPAMS192.jpg.jpgBir süsleme detayı - An ornament detail--
TASUPAMS139.jpg.jpgSüleymaniye Dökmeci medreseleri rölövesi - Süleymaniye Dökmeci madrasah surveyAli Saim Ülgen1940
TASUPAMS135.jpg.jpgSüleymaniye camii bölümsel kesit çizimi - Süleymaniye mosque partial section--
TASUPAMS056.jpg.jpgSüleymaniye Külliyesi çizimleri - Süleymaniye complex drawings--
TASUPAMS053.jpg.jpgSüleymaniye Camii Külliyesi Rabi ve Salis medreseleri arası rölövesi - Süleymaniye Mosque complex Rabi and Salis madrasaf surveyDoğan Şapolyo-
TASUPAMS211.jpg.jpgSüleymaniye Camii şadırvan rölövesi - Süleymaniye Mosque fountain survey--
TASUPAMS197.jpg.jpgBir süsleme detayı - An ornament detail--
TASUPAMS148.jpg.jpgSüleymaniye Camii kesit eskizi - Süleymaniye Mosque section sketch--
TASUPAMS136.jpg.jpgSüleymaniye Külliyesi Hürrem Sultan Türbesi rölövesi - Süleymaniye omplex Hürrem Sultan tomb surveyAli Saim Ülgen-
TASUPAMS132.jpg.jpgSüleymaniye Hürrem Sultan türbesi cepheleri - Süleymaniye Hürrem Sultan tomb facades--
TASUPAMS073.jpg.jpgSüleymaniye Camii Karadeniz cephesi kemer rölövesi - Süleymaniye Mosque Black Sea facade arc survey--
TASUPAMS040.jpg.jpgSüleymaniye Camii Akdeniz Cephesi korkuluğu iç taraf rölövesi - Süleymaniye Mosque mediterranean facade balustrade insider face survey--
TASUPAMS035.jpg.jpgHesap Çeşmesi rölövesi - Hesap fountain survey--
TASUPAMS023.jpg.jpgSüleymaniye Külliyesi kütüphane bahçesi planı - Süleymaniye complex library garden plan--
1-20 / 222
Discover
Type
Issue Date
Browse