Küçük Hacı İbrahim Ağa ile Gazi Hüseyin Paşa Cami-i Şeriflerinde Asakir-i Şahane ikamet eylemesi nedeniyle yerlerdeki hasırla bal mumu Mahmud Efendi'nin mağazasına nakl edildiğinden istihdam kılınan 2 nefer hammalın ücretlerinin dair yazı. [29 Eylül 1313]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACREVF00099.jpg595.14 KBJPEG
Başlık
Küçük Hacı İbrahim Ağa ile Gazi Hüseyin Paşa Cami-i Şeriflerinde Asakir-i Şahane ikamet eylemesi nedeniyle yerlerdeki hasırla bal mumu Mahmud Efendi'nin mağazasına nakl edildiğinden istihdam kılınan 2 nefer hammalın ücretlerinin dair yazı. [29 Eylül 1313]
Tanım
Resmo Evkaf ve Eytam Meclisi Heyet-i Aliyesi'ne gönderilmiştir.
Yayın Tarihi
1897-10-11
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/52997
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
20-30,5 cm, Handwritten
Doküman Sayısı
1
Kod
ACREVF00099
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.