1-10 / 14
  • 1
  • 2
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACDCGVM00005.jpg.jpg
Bundan 2 sene mukaddem eşi Ömeroğlu Nebil Bulgarlar tarafından asker edilip Demirhisar'a sevk edilmiş ise de orada vefat ettiği cihetle merhumun vefatına dair hükm-i şer'i verilmesine dair Seliyan Kariyesi’nden mümin merimesi Fatma imzalı istida.-1919-02-12
ACDCGVM00012.jpg.jpgTo the Glorious General of the 4th Army Mr Gennadio, Kavalla. The writers (Muslim Soldiers ?) thank the General for accepting their request to celebrate Ramazan with cannon shots (notes).-1916-07-18
ACDCGVM00001.jpg.jpgKumandan Mirahur caniblerine gönderilen Kavala'nın Naibeki Köyü Cuma Mahallesi İmamı Hüseyin bin Mustafa'nın askeriyece alınan bir adet katırının geri verilmesi hususundaki dilekçesi.-1916-04-13
ACDCGVM00004.jpg.jpg
1913,1914,1915 tarihinde doğmuş olanların askere çağrılmaları ve bunlardan bedelli askerlik yapmak isteyenlerin mali durumlarını gösteren bir şehadetname ile 14 Mart 1921 tarihi akşamına kadar Drama'daki Askeri Komisyona müracat etmelerine dair ilanlar.-1921-03-13
ACDCGVM00002.jpg.jpgBelediyede kaydı olsun veya olmasın mükellefiyet-i askeriye dahilinde olup da bedel-i nakdi istidası vermeyenlerin Haziran 1921 sonuna kadar Cemaat-i İslamiye’ye müracaat etmelerine dair ilan.-1921-06
ACDCGVM00014.jpg.jpg
Perencora Kariyesi sakinlerinden Adile Hanım'ın eşi Hüseyin oğlu Yumak Hasan adlı şahsın Kudüs'te öldüğüne dair şahitlerin ifadesini tasdik eden ilm-i haber.-1921-09-18
ACDCGVM00003.jpg.jpgMüslümanların askerliği gayr-i mahdud bir zaman için tecil edildikleri arama Vali-i Umumiliği’nin işarına atfen Kavala Kaymakamlığı’nın ilanı.-1921-07-08
ACDCGVM00007.jpg.jpg
Towards the Mufti of Kavallas and towards the 7th army recruiting office of Kavallas.-1922-02-22
ACDCGVM00011.jpg.jpg
Application towards the 7th Marchial Office: Abdoul Moumin Fevzi, residence: Prindmova Village, Municipality of (?), Prefecture of Kavala, applies for release of military service justification: active religious service in a mosque.-1922-07-19
ACDCGVM00013.jpg.jpg
To the General (Antistratigos) of the 4th Army Mr Gennadion. The Muslim Elders of old Kavalla (Palea Kaballa) village complain that the workers at the earthworks destroy without a reason all of their crop and they request the General to stop them.-1916-07-26
1-10 / 14
  • 1
  • 2

Discover

Issue Date