1-20 / 28
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACDCGVM00010.jpg.jpgHarbiye Nezareti’nin emriyle 1898, 1899 doğumlu olanlar askere davet edildiklerinden bunlardan askere gitmek isteyenlerin bu emir mucibince ve tecil edilmek efkarındakilerin da başvurmaları hususunda Kavala Asakir Dairesi tarafından verilen ilan.-1923-06-10
ACDCGVM00009.jpg.jpgTowards the Mufti of Kavalla from the 7th recruiting office of Kavallas.--
ACDCGVM00006.jpg.jpg
Askeriyeden gelen evrakın hıfzına mahsus dosya.-1911-05-31
ACDCGVM00022.jpg.jpg
To the Dramas office of Recruitment. Application for excuse from the army through paying the necessary amount by Hacı Halil İbrahim oğlu Tevfik, resident of the Tsopanlı Nestou, born in 1879, income per year 4500 dr.-1921-04-25
ACDCGVM00008.jpg.jpgTowards the Mufti of Kavalla from the 7th recruiting office of Kavallas.--
ACDCGVM00028.jpg.jpg
Letter of the Mufti of Kavala to the Military Conscription Directory of Drama concerning the rejection of 13 of the 32 applications [for exception from duty?] of religious officials under the Mufti's jurisdiction.--
ACDCGVM00021.jpg.jpgTo the Dramas office of recruitment. Application for excuse from the army through paying the necessary amount by Moumin Hasan Oglou, resident of the Tsopanli Nestou. born in 1881, income per year 4200 dr. (certificate provided).-1921-04-25
ACDCGVM00017.jpg.jpg
Application by Halil Ali Osman Kirle, resident of Tsopanli Nestou: He states Dramas office of recruitment he asks the office to define the amount he has to pay in order to be excused from the army regarding that his income is 4000 dr, per year.-1921-04-25
ACDCGVM00011.jpg.jpg
Application towards the 7th Marchial Office: Abdoul Moumin Fevzi, residence: Prindmova Village, Municipality of (?), Prefecture of Kavala, applies for release of military service justification: active religious service in a mosque.-1922-07-19
ACDCGVM00024.jpg.jpg
Daha önce Mahkeme-i Şeriye’den verilen şehadetnamelere dayalı olarak Kavala Askerlik Şubesi’nden ruhani kısmının cami, mescid ve tekkelerde belli sayıda görevlinin askerlikten muaf olduğuna dair verilen resmi evrak.-1923-01-01; 1923-01-02
ACDCGVM00013.jpg.jpg
To the General (Antistratigos) of the 4th Army Mr Gennadion. The Muslim Elders of old Kavalla (Palea Kaballa) village complain that the workers at the earthworks destroy without a reason all of their crop and they request the General to stop them.-1916-07-26
ACDCGVM00016.jpg.jpg
Application by Hasan, son of Pelala Kanit (Bilal oğlu Hasan) Tsopanli: He states the Dramas office of recruitment that he was born in 1880.-1921-04-25
ACDCGVM00025.jpg.jpgTowards the President of the Government and Minister of the Military. The Mufti of Thessaloniki informs that a committee is about to occupy the orphanage of Midat Pasal 150 orphans on the streets and asks for protection of their rights.--
ACDCGVM00020.jpg.jpg
To the Dramas office of recruitment. Application for excuse from the army through paying the necessary amount by Ramadan, son of Patal, resident of the Tsopanli Nestou, born in 1880, income per year: 4000 dr. (certificate provided).-1921-04-25
ACDCGVM00015.jpg.jpgTo the directorate of the a body of the Army, statement by Ali Kiazim, Mouftis of Kavalla.-1918-10-29
ACDCGVM00012.jpg.jpgTo the Glorious General of the 4th Army Mr Gennadio, Kavalla. The writers (Muslim Soldiers ?) thank the General for accepting their request to celebrate Ramazan with cannon shots (notes).-1916-07-18
ACDCGVM00023.jpg.jpg
Eşi Süleyman Kariyeli Salih Ağa oğlu Molla Hüseyin Askere yazılıp, Arabistan cihetine sevk olup orada vefat ettiğini haber aldığını, ücreti kendisi tarafından ödenecek memurun bu hususu tetkik etmesini isteyen İmam Ahmed Efendi’nin kızı Rukiye'nin dilekçesi.-1922-01-13; 1922-01-21
ACDCGVM00019.jpg.jpg
To the Dramas Office of Recruitment. Application for excuse from the army through paying the necessary amount by Ramis, son of Dasan, from Tsopanli Nestou, born in 1881, income per year: 4300 dr.-1921-04-25
ACDCGVM00018.jpg.jpg
To the Dramas office of recruitment. Application for excuse fom the army through paying the necessary amount by Moustafa, son of Moumin, resident of Tsopanli Nestou, born in 1891, income: 4100 dr. per year (certificate provided).-1921-04-25
ACDCGVM00014.jpg.jpg
Perencora Kariyesi sakinlerinden Adile Hanım'ın eşi Hüseyin oğlu Yumak Hasan adlı şahsın Kudüs'te öldüğüne dair şahitlerin ifadesini tasdik eden ilm-i haber.-1921-09-18
1-20 / 28
Discover
Type
Issue Date
Browse