Laşid Livası mülhakatından Estiye Kazasına bağlı Vovolis Kariyesi’nde sakine iken bundan akdem vefat eden Saliha binti Ahmed'in veraset ilamı. [23 Safer 1287]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACLEVS00107.jpg889.68 KBJPEG
ACLEVS00107A001.jpg765.18 KBJPEG
Başlık
Laşid Livası mülhakatından Estiye Kazasına bağlı Vovolis Kariyesi’nde sakine iken bundan akdem vefat eden Saliha binti Ahmed'in veraset ilamı. [23 Safer 1287]
Yayın Tarihi
1870-05-25
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/52831
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
37-57 cm, Handwritten
Doküman Sayısı
2
Kod
ACLEVS00107
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.