1-10 / 45
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACDCGVF00057.jpg.jpg
Towards Yirsef Amie, Hatzi Mustafa, brothers, Ali Efendi, Asan Roumie Suleyman, Asan Yiakoup, Amet Memet, Nourie Hamdi and Memet Efendi Topal: They are informed that they have been registered on the D tax list.-1922-01-20; 1922-02-23
ACDCGVF00082.jpg.jpgDrama'ya kadar otomobil ücreti olan 20 drahmiyi Kavala Cemaat-i İslamiye Evkaf Sandığı’ndan aldığına dair Drama Kazası'nın Tufeli Kariyesi’nden Mustafaoğlu İsmail namına imzalı senet.-1922-05-02
ACDCGVF00001.jpg.jpg
Acknowledgement and certification towards Nefise Hanum Ahmi Reiszade, resident of Kavalla.-1922-01-27
ACDCGVF00085.jpg.jpg
Kavala Yeni Mahalle sakinesi İzladili Ali'nin zevcesi Mehmed Kızı Fatma'nın oğlu Ahmed üzerine nafaka takdirine dair dava dilekçesi. [Kavala, 14 Muharrem 1340]-1921-09-17
ACDCGVF00063.jpg.jpgKavala Cemaat-i İslamiye’nin Mekatib ve Evkaf varidatına ait makbuz ilm-i haberi. [Eylül 1336]-1920-09
ACDCGVF00059.jpg.jpg
Tax office of Kavallas (Oikonomiki Eforia). Towards Ava Hanoum Halil: She is informed that she has ben registered on the D tax list, incomes: 195.30 dr., tax: 29.30 dr.-1922-01-20
ACDCGVF00221.jpg.jpgReceipt for the shipment of goods (furniture) issued by the Company for the Exploitation of the Port of Salonica. The document bears the stamp of the 'Banque Impériale Ottomane-Kavala'.-1920-11-24
ACDCGVF00125.jpg.jpg
Topuzzade Medresesi odalarının bozuk pencere, döşeme ve kapılarının tamiriyle kiremitlerin aktarılması ve badanası hususundaki istihkakı olan 1250 drahmiyi Kavala Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Usta Şteryo Kolombo imzalı senet. [Kavala, 20 Ağustos 1336]-1920-08-20
ACDCGVF00121.jpg.jpg
Mezarlık vesair Evkaf işleri için Hukuk Müşaviri Dimitraki Efendi'nin Drama'ya gidip gelme masraflarının Cemaat Sandığı'ndan karşılanması talebi.-1920-07-02
ACDCGVF00093.jpg.jpg700 drahmiyi Kavala Cemaat-i İslamiyesi Evkaf Sandığı’ndan aldığına dair Çarşı Medresesi Müdürü imzalı pusula.-1922-10-05
1-10 / 45

Discover

Issue Date