21-40 / 74
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACDCGVFM00013.jpg.jpgHüseyin Bey Mahallesi’nden Keskin İbrahim kızı Fatma Hanım’ın küçükk Melike Hanım, annesi ile babası boşandığından bazen babasının bazen de annesinin yanında kalmaktayken, babasının evlenmesi üzerine baliğa sayılması için mahkeme zabıtları.--
ACDCGVFM00005.jpg.jpgKavala Kazası, Kızılca Köyü sakinlerinden Ömer'in, Ahmed ile Kavala Mahkeme-i Şeriyyesi’nde derdest-i ruiyyet olan boşanma davasında Ömer'in Ahmed ile eşi Arife Hanım ve şahitleri köyün imamı Kuzucukoğlu Mustafa'nın acilen getirilmesi için mahkeme celbi.-1919-08-31
ACDCGVFM00071.jpg.jpg
Filorine Kazasına tabi Petriçka Kariyesi sakinlerinden Naciye binti Tahvil'in evlenmesinde şeri manisi ve askerde nişanlısı olmadığından aynı kariyeden Ramazan bin Bayram ile akd-i nikah etmek için izinname talebi. [26 Nisan 1334]-1918-04-26
ACDCGVFM00048.jpg.jpg
Dere Mahallesi sakinlerinden Emine binti Mustafa'nın talibi olan Kanber bin Hasan ile evlenmesine bir mani-i şer'i olmadığına dair Dere Mahallesi İmamı ve Muhtar-ı evveli mühürlü şehadetname. [Kavala, 25 Şubat 1331]-1916-03-09
ACDCGVFM00034.jpg.jpg30 yıllık eşi Fethiye Hanım'ın evini terk ederek eşyalarını aldığı hususunda Kavala Hüseyin Bey Mahallesi sakinlerinden Hacı Hüseyinoğlu Rıza imzalı şikayet dilekçesi. [Kavala, 19 Teşrin-i Sani 1325]-1909-12-02
ACDCGVFM00025.jpg.jpg
Kavala, Kadı Ahmed Mahallesi’nden Bulgar İşgali sırasındaki milis askerliği dolayısıyla asker edilip İstanbul civarına sevk olan eşi geldiğinde kendisini tatlik ettiği, nafaka tahsil edilmesi için Halil Bey Mahallesi’nde mukime Ahmed kızı Adife'nin istidası.-1919-01-10
ACDCGVFM00019.jpg.jpgİbrahim Paşa Mahallesi sakinlerinden Ayşe binti Mustafa ile talibi olan Hamidiye Mahallesi sakinlerinden Ahmed bin Muharrem'in akd-i nikahları için izinnamenin verilmesi hususunda mahalle imamının ilm-i haberi. [Kavala, 23 Mayıs 1332]-1916-04-19
ACDCGVFM00007.jpg.jpgFilorina Kazası, Germiyanzir Kariyeli olup Katip Ali Mahallesi’nde misafireten mukime bulunan Fethiye binti İbrahim adlı hanımın evlenmesinde şer'i bir mani olmadığına dair izinname. [20 Nisan 1334]-1918-04-20
ACDCGVFM00066.jpg.jpg
Kavala Kasabası'nın Selimiye Mahallesi’nde sakin eşinin kendisini tatlik ettiği ve eşinin Mahkeme-i Şer-i Şerife celb ve davet edilerek henüz 9 aylık olan oğlu Osman’a nafakasını vermesi hususunda Kavala’nın Selimiye Mahallesi’nde sakine Ayşe Hanım'ın istidası.-1921-09-23
ACDCGVFM00040001.jpg.jpg
Nikah sicil defteri. [Aksaray (İstanbul?) 1289-1291]-1873; 1875
ACDCGVFM00039.jpg.jpgThe Kavallas Muftis informs the Kavallas Gendarmerie (Astinomikon Ipodiefthidi) that according to the Holy Turkish Law Alioglou Hasan, Mouhtaris of Kottsias, has to pay for the alimony of his son from his ex wife who has been sent away by him.-1916-02-07
ACDCGVFM00023000.jpg.jpg
Drama, Dere Mahallesi sakinlerinden eşi Abdullah kızı Bahriye Kavala, Küçük Mahallesi ahalisinden Çura Halil ile güya evlendiklerini söylediği, Bahriye Hanım'ın meşru eşi olduğundan itaat etmesi için tenbihte edilmesine dair Hamidoğlu Aziz imzalı istida.-1922-06-23
ACDCGVFM00073.jpg.jpgKavala Kasabası’nda Halil Bey Mahallesi’nde sakine bulunan Hoyranlı Ahmed kızı Kutali ibni Mustafa'nın zevcesi Adike Hanım’ın zevcinin kendisini nila nafaka terk etmesi hakkında açmış olduğu dava hakkında hüküm. [9 Şubat 1338]-1922-02-09
ACDCGVFM00070.jpg.jpg
Kavala'nın Küçük Mahallesi’nde eşi Hasan Pehlivan Mustafa kendisini bila sebeb ve haksız olarak darp edip, takılarını alarak firar ettiğinden mahkemeye celbi hakkında Paşo Hüseyin kızı Hatice imzalı dilekçe.-1921-12-15
ACDCGVFM00057.jpg.jpgKavala, Kadı Ahmed Efendi Mahallesi’nden Nazlı binti müteveffa Süleyman'ın Sefer Hayri Efendi ibn Mustafa ile evlenmesine mani olmadığına dair pusula. [13 Nisan 1335]-1919-04-13
ACDCGVFM00036.jpg.jpg
Kavala, Kokala Kariyesi sakinlerini Milis Askeri Efradından Ayvazoğlu Ali askerken vefat ettiği silah arkadaşlarından haber alınmış tahkik olarak ispatı halinde başkası ile evlenip evlenemeyeceğine dair Kara Hüseyin kızı Fatma imzalı dilekçe.-1922-01-25
ACDCGVFM00026.jpg.jpgMelike binti Ömer ile Hüseyin bin Salih'in nikah akdi. [Kavala, 2 Nisan 1332]-1916-05-04
ACDCGVFM00015.jpg.jpgKavala Kazası Süleyman Kariyesi Orta Mahallesi sakinlerinden Ayşe binti Ömer ile Ramazan bin Pomak Hasan'ın nikah akdi. [Kavala, 22 Mart 1332]-1916-04-04
ACDCGVFM00009.jpg.jpg
Drama'nın Çay Mahallesi’nden Kerim Kızı Afet'in Persican Kariyesi’nden demirci ustalarından Asımoğlu Timur'un zevcesi olduğu halde hanesinden firar olan Kavala'nın Küçük Mahallesi’nde Mehmed Ali ile nikahlanmaya kalktığına dair pusula.-1921-10-14
ACDCGVFM00049.jpg.jpg
Eşi Kavala Çınar Kariyesi’nden Muhacir Salih kerimesi Fatma’nın kendisinin izni olmayarak hanesinden firarla kardeşi Şaban’ın hanesinde ikamet ettiğinden eşinin celbiyle hanesine gelip kendisine itaat etmesi hakkında Ali oğlu Hüseyin’in istidası-1921-06-09; 1921-06-19
21-40 / 74
Discover
Type
Issue Date
Browse