Ankebut Ahmed Paşa Mahallesi'ndeki Merhum Şeyh Mehmed Efendi ibn İbrahim'in Kadiriye Tarikatı Tekkesi Evkafı'ndan Zekiye? Babazopola'nın oturduğu tekkenin bir cihetini teşkil eden hanenin emr-i tahliyesi zımnında mahkemeye müracaatı için mütevellinin yazısı.
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACIEVPR00456001.jpg1.23 MBJPEG
ACIEVPR00456002A001.jpg1.23 MBJPEG
Başlık
Ankebut Ahmed Paşa Mahallesi'ndeki Merhum Şeyh Mehmed Efendi ibn İbrahim'in Kadiriye Tarikatı Tekkesi Evkafı'ndan Zekiye? Babazopola'nın oturduğu tekkenin bir cihetini teşkil eden hanenin emr-i tahliyesi zımnında mahkemeye müracaatı için mütevellinin yazısı.
Tanım
Kandiye İhtiyar Meclisi Heyet-i Aliyesi'ne gönderilmiştir. [9 Mayıs 1335]
Not
The Manager of Irakliou Teke of Bourhan Baba of Kathridon supports that Zeke Ahiki (?) Babadopoula occupies for 10 years a residence owned by the Teke, without having any such right Irakliou Council of the Muslim Elders authorize the Director to suit her
Yayın Tarihi
1919-05-09
1919-05-15
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/52628
Koleksiyonlar
Biçim
20-30 cm
Kod
ACIEVPR00456
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.