1-10 / 26
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACDCGVFM00022.jpg.jpg
Sarı Şabankazası, Ümranlı Kariyesi’nden Ahmedoğlu Mümin kızı Ayşe tarafından aynı Kariye’den Osmanoğlu Hasan aleyhine ikame olunan fesh-i nikah davası.-1921-01-13
ACDCGVFM00008.jpg.jpgŞerif Kaptanın Kızı Huriye'nin eşi Abdurrahman Mümin'den boşandığına dair ilm-i haber.-1921-09-06
ACDCGVFM00003.jpg.jpg
Eski Kavala Köyü ahalisinden Gülsüm binti İsmail ile Ahmed bin Kör Hasan’ın nikah akdi. [Kavala, 18 Şubat 1331]-1916-03-02
ACDCGVFM00021.jpg.jpgKurtlu Kariyesi sakinlerinden Hatice binti Hasan ile yine aynı Kariye sakinlerinden Hasan bin Veli'nin akd-i nikah olacağından gereken izinnamenin verilmesi hususunda Kurtlu Kariyesi İmamı mühürlü ilm-i haber. [Kavala, 24 Mayıs 1331]-1915-06-06
ACDCGVFM00004.jpg.jpgHamidiye Mahallesi’nden Emine binti (?) adlı kızın izdivacına talip bulunan Ali bin Halil ile evlenmesinde hiçbir mani olmadığına dair adı geçen mahalle imamı tarafından verilen ilm-i haber. [Kavala, 16 Mart 1332]-1915-03-29
ACDCGVFM00014.jpg.jpgFatma binti Bayram ile Hasan ibn Ahmed'in nikah akdi.-1919-04-06
ACDCGVFM00018.jpg.jpgMustafa kerimesi Emine ile Mümin oğlu Ömer'in evlenmelerine hiçbir mani olmadığına dair bir kıta izinname verilmesi için Kavala Kazası’nın (?) Kariyesi Orta Mahalle İmameti tarafından Kavala Müftüsü’ne gönderilen ilm-i haber. [Kavala, 6 Nisan 1332]-1916-04-19
ACDCGVFM00011.jpg.jpgEl-Hac Ali Ebu İsa'nın eşi Hatice binti Halil Latifaki'nin boşanma seneti. [24 Zilkade 1318]-1901-03-15
ACDCGVFM00001.jpg.jpg
Arnavud Abdurrahman ile boşanmış Merhum Şerif Kaptan’ın Kızı Huriye Hanım yine evlenmek için talep ettiği vesika ve boşanmaya şahitlik eden Belediye Komiseri Abdi bin Süleyman’ın makbul biri olup olmadığının sorulmasına dair Kavala Müftülüğü’nün talebi .-1921-06-20; 1921-09-06
ACDCGVFM00010.jpg.jpg
Ayşe binti Hüseyin'in Hüseyin bin Mustafa ile evlenmelerine bir mani olmadığına dair Kadı Ahmed Efendi Mahallesi imamı ve muhtarı tarafından verilen ilm-i haber. [Kavala, 8 Mayıs 1331]-1915-05-21
1-10 / 26

Discover

Issue Date