1-10 / 25
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACDCGVFM00037.jpg.jpg
Kavala Kasabası Dere Mahallesi sakinlerinden Hammalbaşı İsmail'in kızı Havva Hanım kendisini terk edip İstanbul'a giden ve orada hastalanarak vefat eden eşinden boşanmış sayılıp Sağır Mümin adlı şahısla evlendiğinin tescil belgesi. [30 Zilkade 1338]-1920-08-15
ACDCGVFM00024.jpg.jpgEsbak Maliye Nazırı El-Hac İbrahim Saib Paşa Vakfı’nın Mütevelliye-i Sabıkası müteveffa Hatice Hanım'ın, Edip Paşa haremi Leyla, Mehmed ve Hayri adında 3 evladının yaşadıkları yerler hakkındaki ilm-i haber. [İstanbul, 27 Mart 1338]-1922-03-27
ACDCGVFM00035.jpg.jpg
Kavala, Kokala Kariyesi sakinlerinden Bulgar işgali zamanında Fuad Bey tarafından silah altına alınıp sevk edilen Milis Askeri Jandarma efradından vefat eden Ayvaz Ahmed'in oğlu Ali'nin eşi Derebey Halil'in kızı Gülsüm Hanım’ın evlenebilmek için izin talebi.-1921-12-08
ACDCGVFM00068001.jpg.jpg
Kavala Kasabası, Kınalı Kariyesi’nden Bulgar zamanında askere alınan ve Arabistan’da şehid olduğu söylenen eşi İmam Hasan Efendi oğlu Ramazan’ın vefatı tahkik edilirse başkasıyla izdivacına müsaade edilmesi için Boşnak Ahmed kerimesi Örgüş Rukiye'nin arzuhali.-1921-12-29; 1922-01-13
ACDCGVFM00074001.jpg.jpg
Kavala Kadı Ahmed Mahallesi ahalisinden Kebapçı Hacı Niyazi’nin dükkanında çalışmaktayken tütün ameleliğine geçen eşi Abdürrahim kendisini boşayıp nafaka vermediği ve hamile olduğundan eşinin mahkemeye celbine dair Müzeyyen binti Alaca Ali imzalı istida.-1922-06-11; 1922-06-21
ACDCGVFM00053.jpg.jpg
Kızıllı Kariyeli Maruf Deli Yusuf’un oğlu Mustafa’nın kızı Şerife’yle evlenip evini eşini arayıp sormayıp nafakasını göndermediğinden damadının mahkemeye davet edilmesine dair Sülyan Kariyesi'nin Orta Mahallesi’nden Hasan Kahyaoğlu Ahmed Onbaşı’nın dilekçesi.-1922-03-24
ACDCGVFM00042.jpg.jpg
Hacı Ömer ve Naciye Hanım’ın oğlu Ahmed Naci'nin nüfus kaydı. [Kavala]-1922-09-18
ACDCGVFM00033.jpg.jpg1 sene önce tatlıcı esnafından Nevrekoplu Hüsnü bin Hüseyin ile evlendiği ancak bir müddetten beri zevcinin düçar olduğu sefaletten kurtulmak için zevcinden boşanmayı talep eden Zehra binti Mustafa imzalı istida [Kavala, 2 Nisan 1336]-1920-04-02
ACDCGVFM00023000.jpg.jpg
Drama, Dere Mahallesi sakinlerinden eşi Abdullah kızı Bahriye Kavala, Küçük Mahallesi ahalisinden Çura Halil ile güya evlendiklerini söylediği, Bahriye Hanım'ın meşru eşi olduğundan itaat etmesi için tenbihte edilmesine dair Hamidoğlu Aziz imzalı istida.-1922-06-23
ACDCGVFM00066.jpg.jpg
Kavala Kasabası'nın Selimiye Mahallesi’nde sakin eşinin kendisini tatlik ettiği ve eşinin Mahkeme-i Şer-i Şerife celb ve davet edilerek henüz 9 aylık olan oğlu Osman’a nafakasını vermesi hususunda Kavala’nın Selimiye Mahallesi’nde sakine Ayşe Hanım'ın istidası.-1921-09-23
1-10 / 25

Discover

Type
Issue Date