1-10 / 42
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACDCGVFM00061.jpg.jpgMahalle sakinlerinden Safiye Hanım'ın evlenmesinde şer'i bir mani olmadığına dair izinname. [Kavala(?), 17 Nisan 1334]-1918-04-17
ACDCGVFM00058.jpg.jpg
Dere Mahallesi sakinlerinden Ayşe binti Mustafa'nın talebi Hasan bin Osman adlı kişiyle evlenmesine şeri bir mani ve Ayşe'nin Asakir-i Şahane’de nişanlısı olmadığına dair adı geçen Mahalle Müftü ve İkinci Muhtarı mühürlü izinname [Kavala, 7 Haziran 1332]-1916-06-20
ACDCGVFM00046.jpg.jpg
Dere Mahallesi sakinlerinden Hatice binti Mehmed Ali'nin talibi olan Mustafa bin Ahmed ile evlenmesine mani-i şer'i olmadığına dair Dere Mahallesi imamı ve muhtar-ı sanisi imzalı şehadetname. [Kavala, 16 Haziran 1332]-1916-06-29
ACDCGVFM00028.jpg.jpgDere Mahallesi sakinlerinden Mümine binti Mehmed'in talibi olan Hüseyin bin Memiş ile nikahı için bir kıta izinnamenin itası hususunda Dere Mahallesi İmamı’nın şehadetnamesi.-1919-04-18
ACDCGVFM00027.jpg.jpgHüseyin Mahallesi sakinlerinden Nesime binti Hacı Adem Efendi ile Drama'nın Nefriki Kariyesi’nde Hüseyinoğlu Kazım Efendi'nin nikah akdi. [Kavala, 25 Mayıs 1331]-1915-06-07
ACDCGVFM00055.jpg.jpgSaliha binti Ahmed ile Hüseyin bin Ahmed'in evlenmelerine bir mani olmadığına dair Kavala Cemaat-i İslamiye tarafından verilen belge. [28 Mart 1331]-1915-04-10
ACDCGVFM00051.jpg.jpgEyüp'te Dökmeciler Mahalle ve Caddesi’nde 10 ve 12 no'lu 2 evin Hamdune Hanım ile Mehmed Efendi'den boşandığı haber verilerek 1/3 hissesinin hanelerin boş kaldığı müddetce kirasının ödeneceğinin hissedarlara beyan edilmesi için takrir. [İstanbul, 16 Kanun-i Evvel 1329]-1913-12-29
ACDCGVFM00059.jpg.jpgHüseyin Bey Mahallesi sakinlerinden Ayşe binti Süleyman ile talibi bulunan Hafız Hasan ile evlenmelerine bir mani-i ier'i olmadığına dair Hüseyin Bey Mahallesi Muhtar ve İmamı imzalı izinname.-1919-05-13
ACDCGVFM00062.jpg.jpgİran tebasının teba-yı Devlet-i Aliye’den olan Nisa ile izdivacın memnu olduğuna dair malumat talebine dair tahrirat [23 Şubat 1325]-1910-03-08
ACDCGVFM00056.jpg.jpgKüçük Mahalle sakinlerinden (?) binti Mehmed adlı yetimin talibi olan Ömer bin Ömer adlı kişi ile akd-i nikah olunmak üzere bir kıta izinnamenin itası için adı geçen Mahalle İmam Vekili ve Muhtarı mühürlü şehadetname. [Kavala(?)]-1919-04-19
1-10 / 42

Discover

Type