Bundan akdem vefat eden Cemali Onbaşı bin Hüseyin'in mutasarrıf olduğu bir evin küçük çocuklarına ait olan hisselerinin satılarak elde edilen 148 kuruş 34 parayı Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Mehmed Latif imzalı senet. [29 cemaziyelahir 1308]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACCEVO00220.jpg730.88 KBJPEG
Başlık
Bundan akdem vefat eden Cemali Onbaşı bin Hüseyin'in mutasarrıf olduğu bir evin küçük çocuklarına ait olan hisselerinin satılarak elde edilen 148 kuruş 34 parayı Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Mehmed Latif imzalı senet. [29 cemaziyelahir 1308]
Yayın Tarihi
1891-02-09
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/52269
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
11,5-20 cm, Handwritten
Doküman Sayısı
1
Kod
ACCEVO00220
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.