1-10 / 806
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACDCGVF00203.jpg.jpg
Hüseyin Bey Mahallesi’nde sakin Ropçoz muhacirlerinden Hasan Ağa'nın familyası bulunan hatunun tekfin ve teçhiz masraflarının Vakıf Sandığı’ndan ödendiğine dair Hüseyin Bey Mahallesi İmamı Mustafa imzalı senet [Kavala, 30 Kanun-i Evvel 1332]-1917-01-12
ACDCGVF00177.jpg.jpgİbrahim Paşa Cami-i Şerifi’nde ifa olunan kandil için satın alınan bir teneke zeytinyağının bedeli olan 25 frank 80 santimi Vakıf Sandığı’ndan aldığına dair Kayyum Ali Efendi imzalı ilm-i haber. [Kavala, 20 Haziran 1332]-1916-07-03
ACDCGVF00204.jpg.jpgSelimiye Camii Vakfı’na ait emlakden 1332 senesi Nisan ayı tahsisatının yüzde 25 tevkifatına ait meblağı Camaat-i İslamiye Sandığı’ndan aldığına dair Selimiye Camii İmamı ve Vaizi Hafız Süleyman imzalı ilm ü haber [4 Mayıs 1332]-1916-05-18
ACDCGVF00201.jpg.jpg
Yorgi Piri Kontratosu’nun harcı ile markacıya verilen vekalet masrafı olan 9 frangın Cemaat-i İslamiye’nin Maarif Komisyonu’ndan alındığına dair makbuz. [Kavala(?), 10 Teşrin-i Evvel 1331]-1915-10-23
ACDCGVF00157.jpg.jpg
Kavalla Financial Department (Eforia). Towards Hasan Ousein: He is informed that he has been included to the 4th taxation register and that he has to pay a tax of 112.25 dr. for his yearly incomes (748, 65 dr.)-1922-02-02
ACDCGVF00163.jpg.jpg
Kavalla Financial Department (Eforia) towards Sabrin Efendin: He is informed that he has been included to the 4th taxation register and has to pay a tax of 41.85 dr. for his yearly incomes 279 dr.-1922-01-29
ACDCGVJ00007.jpg.jpgVali-i Umumilik'ten tebliğ edilen emirname gereğince her aile efradı ve reisleri hanesinde hastalık zuhuru halinde serian bir rapor tanzimine dair ilan.-1923-03-04
ACDCGVFM00061.jpg.jpgMahalle sakinlerinden Safiye Hanım'ın evlenmesinde şer'i bir mani olmadığına dair izinname. [Kavala(?), 17 Nisan 1334]-1918-04-17
ACDCGVPR00042.jpg.jpgYeni Bahçe, Keçeci Piri Mahallesi Sulukule Sokağı'ndaki mutasarrıflarının hayatta oldukları meçhul olan, taht-ı Hükme alınmış Hukuk Müşavirliği'ne bildirilen hanenin 160 lira bedelle müzayedeye çıkarılmasına dair tezkere. [İstanbul, 22 Ağustos 1339]-1923-08-22
ACDCGVS00037.jpg.jpg
Kızıllı Kariyesi sakinlerindenken 2-3 ay önce vefat eden Ali Kahyaoğlu İbrahim'in veraseti eşi Fatma ile kardeşinin torunu Hüseyin'e isabet ettiğine dair Kızıllı Kariyesi İmamı Mustafa bin Mehmed imzalı tezkere. [10 Eylül 1919]-1919-09-10
1-10 / 806

Discover

Issue Date