1-10 / 12
  • 1
  • 2
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVJ00074.jpg.jpg
Kumkapı sakilerinden Hamide ve Zeynep binti Abdi ile Mübarek ibni Süleyman El-Muti arasındaki davanın kararı-1923-03-22
ACCEVJ00086.jpg.jpg50 yaşından yukarı ve 18 yaşından aşağı olan Müslümanlardan ayrılmak arzusunda bulunanlara müsaade edileceği hususunda alınan karar.-1923-04-16
ACCEVJ00066.jpg.jpgCemaat-i İslamiyeye mahsus 727 sayılı nizamnamenin 7.maddesine göre seçim yapılıp Balcızade Hüseyin Rahmi Bey ve aza-ı mülazimlerinden Hacı Mebrukzade Hacı Mehmed Efendi'nin Hanya İslam İhtiyar Meclisi üyeliğine seçildiklerine dair karar.-1920-05-27
ACCEVJ00063.jpg.jpg
Bir hususta mahkemede sorulan sorular ve cevaplarını ihtiva eden zabıt.-1921-03-15
ACCEVJ00078.jpg.jpgVaroş Mektebi Maddesi için Yuanni Komaki aleyhine müdür-i sabık ile kendisi tarafından şimdiye kadar yapılmış olan davanın kabulü hususunda Hanya Müessesat-ı Diniye-i İslamiye Müdürü'nün yazısı.-1923-02-11
ACCEVJ00083.jpg.jpg
Konakçı Ali Paşa Cami-i Şerifi mağarasının tamirinin icrasına dair alınan karar.-1921-10-26
ACCEVJ00028.jpg.jpg
Hanya sakinelerinden Hatice Hatun binti Dellaliaşaki Latif ile yine Hanyalı Veysi Ağazaki Ali Ağa bin Hüseyin arasındaki dava zabtı.-1923-09-26
ACCEVJ00016.jpg.jpg
Hanya İhtiyar Meclisi Reisi Yörükzade Hacı Mehmed Bey'in kurul defteri içinde meclis reisliğinden istifa eden Yörükzade Hacı Mehmed Bey'in istifasının reddine dair ilm-i haber ve bir akarın iltizama verilme şartları hakkında kaleme alınan müsveddeler vardır-1922-11-08; 1923-03-15
ACCEVJ00020.jpg.jpg
Kumkapı sakinesinden Hamide binti Şamlaki Hacı Bedevi ve Sinekçaki İbrahim Efendi bin Cemali arasındaki dava zabtı.-1923-08-29
ACCEVJ00041.jpg.jpg
Tazezaki iffet ile Hamide arasındaki davanın tutanağı.-1921-07-10
1-10 / 12
  • 1
  • 2

Discover

Type
Issue Date