1-10 / 22
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVJ00076.jpg.jpgŞakir Bin Mehmed Bey ile Sare Hanım binti Yabanaki Hasan Kazım Efendi arasındaki dava tutanağı.-1917-06-05
ACCEVJ00071.jpg.jpg
Hanya Müessesat-ı Diniye-i İslamiye Müdüriyetinden meclise takdim kılınan islam kabristanına Hıristiyanlar gasb etmek fikriyle neteş yaptırdıklarından mahkemenin Bidayet Mahkemesinde icrası için Avukat Yorgi Fumiyi tevkil etmek için izini verilmesi kararı-1917-12-16
ACCEVJ00084.jpg.jpgCemaat-i İslamiyeye vaaz ve nasihat ederken Kur'an'a mitoloji denmesi durumunda şer'an ne yapılması gerektiği hakkında Hanya Sancağı Mahkemesi tarafından istenilen fetva ve ekleri.-1910-05-01
ACCEVJ00023.jpg.jpgThe Chania Muslim foundations. Towards the Nomarch (nomarhi) of Chania. The administration asks to be informed when the decision no 29 is accepted.-1919-02-21
ACCEVJ00008.jpg.jpgMüteveffa Şerif Efendi tarafindan yazilan evrak ve defterlerindeki yazilarinin uzmanlar tarafindan incelenmesine dair karar.-1914-03-22
ACCEVJ00007.jpg.jpg
Yetkisi olmadığı halde Halepa Camiinde cuma namazı kıldıracağını söyleyen Hacı İsmailaki Emin Efendiye ihtar verilmesine dair evkaf dairesinin kararı, bu karara mahsus evkaf müdürü Arnavudoğlu İbrahim Efendi'nin dilekçesi. [20 Mayis 1315 - 19 Recep 1333]-1915-06-02; 1917-05-20
ACCEVJ00014.jpg.jpgRamazan için tab edilen imsakiyelerin ibadet yerlerine asılması için takdim-i sub-ı valaları kılınmış olduğunu beyan, bu vesile ile Ramazanı tebrik eden Hanya Müessesat-ı Diniye-i İslamiye Müdürü Arnavudoğlu İbrahim Fevzi imzali yazı. [27 Şubat 1332]-1914-07-07
ACCEVJ00015.jpg.jpg
Beylaki Ali Efendi bin Mustafa ile Hanya ahalisinden karolaki mahmud Efendi bin emin arasındaki dava dosyası. [29 Zilhicce 1337]-1919-09-12
ACCEVJ00013.jpg.jpgHanya ve Resmo Mahkeme-i Şeriyesinde mahkeme zabıtları, ilamları, diğer muameleler Türkçe cereyan edip, suretleri de Türkçe verilir. Dava sahipleri bunları Rumcaya tercüme ettirdikten sonra haklarında işlem yapılmasına yönelik karar.-1911-04-06
ACCEVJ00034.jpg.jpgFeyzaki Hüseyin Bey'in Hanya Cemaat-i İslamiye Sandığı'ndan aldığı 70 frangın seneti.-1911-04-05
1-10 / 22