21-30 / 65
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVPR00245.jpg.jpgDeli Hasan evkafından olarak apokoron kazası, Galivos Kariyesindeki Yorgi ve Yuanni Çostaka'nın uhdesindeki mülkün 1)20 hissesinin 8 yıllık bedeli olan 220 kuruş 20 paranın makbuzu. [22 Nisan 1319]-1903-05-05
ACCEVPR00037.jpg.jpg
Apokoronun Kalives Kariyesindeki vakıf mallarının müzayedesine dair ihtiyar meclisinin kararnamesi ve müzayede listesini gösteren Hanya Müessesat-ı Diniye Müdiriyeti namına Hanya İhtiyar Meclisi Heyetine gönderilen tezkere.-1907-01-05
ACCEVPR00186.jpg.jpg
Hanya islam kabristanı içindeki zeytin eşcarının mahsulü 15 Temmuz 1322 tarihinden beri mevki-i müzayedeye konulmuş ise de 40 frank bedel-i iltizam ile İbrahim Lasoraki'den başka talibi zuhur etmediğinden İbrahim Ağa'ya verilmesi hususunda alınan karar.-1906-08-30
ACCEVPR00016.jpg.jpgAhmet Milonaki’nin mezaristan tekkesindeki kazanın tamiri için 26 kuruş 10 parayı Hanya Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan alındığını gösteren pusula. [22 Nisan 1319]-1903-05-05
ACCEVPR00355.jpg.jpgAli Efendizade Mehmed Bey'in mütevelli olduğu Ayşe binti Elhac İbrahim Vakfından olan meranın iltizam bedelinden evkafa ait hissesinin mal-ı evkafa irad-ı kayd olmak üzere mal emanetinden ihraç olduğuna mübeyyin ilm-i haber.-1908-04-15
ACCEVPR00322.jpg.jpg
Official newspaper of the City of Crete/ Chania contents: announcements of a) Auction concerning Pupils' desks b) An auction concerning uniforms for the ministry of public security and trasportations c) An auction concerning the opening of ditches etc.-1900-01-24
ACCEVPR00024.jpg.jpg
Aknowledgement of Kioubras Osman Tsiskaki to her debtors heirs, Mahboubes Kalimeropoulas legal guardian of the minor orphans of Huseyn Otuzbiraki, Mehmet and Fatmes, of the decision of the Peace Tribunal-1903-10-18
ACCEVPR00034.jpg.jpg
Decision of Chania Muslim Council of Elders concerning the auction and sale of the wakf estates of the Directory of Muslim Religious Foundations of Chania on the 16th December 1906 and registering of the names of the buyers.-1906-12-23
ACCEVPR00012.jpg.jpg
Hanya İslam İhtiyar Meclisi mühürlü Fidolisaki Mehmet Efendi'nin Kale Kapısı haricindeki dükkanının kirasının düşürülmesiyle ilgili dilekçe ve mahkele ilamlarıdır. [3 Ağustos 1321]-1905-08-16
ACCEVPR00008.jpg.jpg
Application of twelve Muslims towards the Directory of Muslim Foundations regarding the removal of the mortgage of the Directory upon the wakf estate known as Ayses daughter of Hüseyin Seidi.-1903-04-12; 1908-06-19
21-30 / 65

Discover

Issue Date