1-7 / 7
  • 1
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVP00058.jpg.jpgHanya ihtiyar meclisi heyet-i Aliye'sine gönderilmiştir. Mühendis Ağizaki'nin birçok konuda fikir beyan etmek için mühendislik ücreti olarak 500 frank talep ettiğini gösteren dilekçesi.-1923-06-30
ACCEVP00060.jpg.jpgHanya İhtiyar Meclisi Heyet-i Aliye'sine gönderilmiştir. Evkaf Dairesi Katip Muavini Arçikaki Azizin maaşının artırılmasına dair dilekçesi. [11 Teşrin-i Sani 1923]-1923-11-11
ACCEVP00076.jpg.jpgThe Muslim Elders of Chania certifies that the muezzin Saliagazades Hasan Efendi is the only religious functionary at the Mevlevihane mosque, appointed by the Şeyh of the Mevlevihane in 2nd November 1922.-1923-06-14
ACCEVP00059.jpg.jpg
Müessesat-ı Diniye Müdüriyeti tarafından meclise takdim kılınan müzekkerede Haseki Mehmed Ağa Camii Müderrisi Karolaki Mustafa ibn Mehmed Efendi'nin azl edilmesi ve yerine galanaki Salih ibn Mehmed'in tayin edilmesine dair karar.-1922-12-22
ACCEVP00075.jpg.jpgDecision of Muslim Council of Elders of Chania concerning the appointment of Salih Galanaki at the position of the director (mouderisis) of the Haseki Mehmed Ağa mosque.-1922-01-22
ACCEVP00057.jpg.jpgHanya İhtiyar Meclisi Heyet-i Aliye'sine gönderilmiştir. Sandık Emini İbrahim Şevketin meclise bağlı resmi ve gayr-i resmi ve Müessesat-ı Diniye mensuplarının maaşlarına yapılan zammın kendisine de yapılmasını istediği dilekçesi.-1923-04-03
ACCEVP00077.jpg.jpgThe Muslim Elders certify that Tripakis Mehmed Ali Efendi is indispensable religious functionary (hatip) at Cezar-kolou mosque appointed there according to the decision. Therefore having the right to be excepted from army recruitment.-1923-06-14
1-7 / 7
  • 1

Discover

Issue Date