1-10 / 10
  • 1
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVP00070.jpg.jpgMüdür Mehmed Sadıkın mekteb dersanesinin 5 adet cam ve çerçevesinin değişmesinden dolayı camcıya verilen pusula. [17 Teşrin-i Sani 1331]-1915-11-30
ACCEVP00211.jpg.jpg
Hanya'daki, isimleri metinde yazılı olan bazı camii, kasaba ve tekkelerde çalışan din görevlilerinin maaşlarını gösteren defter. [Mart -Nisan 1327]-1911-03
ACCEVP00063.jpg.jpgGazi Yusuf Paşa Cami-i Şerifi Kürsü Vaizi ve Belde Müftüsü Ömer Vehbi Efendi'nin 1327 yılı Mayıs-Haziran dönemine ait 2 yıllık maaşı olan 8 frangı Hanya Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldığını gösteren pusula. [2 Temmuz 1327]-1911-07-15
ACCEVP00072.jpg.jpg
Hacı İsmailaki Emin Efendi'nin Halepa Camii imamlığına tayini hakkında karar Cemaat-i İslamiye Mutemedinin bu konu ile ilgili dilekçesi.-1916-03-06
ACCEVP00081.jpg.jpgAcknowledgement of Inspector of Primary Schools of Chania to the Muslim judge, concerning information about faulty behavior and unfulfillment of duties of the teacher of Souda, Mustafa Memisaki, and about the submission of a proposition of dismissal.-1915-04-23
ACCEVP00078.jpg.jpg
Second application of the Muslim residents of Halepa of the municipality of Chania to the Directory of Muslim Religious Foundations of Chania concerning the appointment of Mehmed Emin Efendi Haci Ismailakis as imam of the Halepa mosque.-1916-03-06
ACCEVP00071.jpg.jpgHanya Müessesat-ı Diniye-i İslamiye Sandığı'na teslim olunan meblağa mahsus makbuz-ı ilm-i haberdir. Albulkadirzade İbrahim Vakfı'ndan mekteb-i reşideye olan tahsisatın makbuzu. [27 Ağustos 1326]-1910-09-09
ACCEVP00206001.jpg.jpg
Hanya evkaf idaresinin Mart 1913- Haziran 1913 dönemine ait dini yapılarla ilgli yevmiye masarıfat defteri.-1913-06-15
ACCEVP00056.jpg.jpg
Şeyh Mehmed Niyazi Efendi'nin azl edilmesiyle boşalacak Halepa Cami-i Şerifi İmam, Hatip ve Devirhanlık görevlerinin Aziziye Kasabası Cami-i Şerifi İmamı Yakubaki Abdurrahman Efendi'nin tahvilen tayine dair mahkeme kararı.-1895-06-13; 1915-06-13
ACCEVP00064.jpg.jpgHalepa Cami-i Şerifi İmam, Müezzin ve Kayyumu Reisoğlu Hüseyin Avni Efendi'nin 1327 yılı Haziran maaşı olan 30 frangı Hanya Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldığını gösteren pusula. [2 Temmuz 1327]-1911-07-15
1-10 / 10
  • 1

Discover

Issue Date