1-10 / 19
  • 1
  • 2
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVP00045.jpg.jpg
Sekizinci Sene Muallimi ve Farisi Nazırı Ahmed Neşet ve Maarif Müfettiş-i Umumisi Mahmud Celaleddin Efendilerin maaşılarını Hanya Maarif Sandığı'ndan aldığını gösteren pusula. [8-12 Şubat 1310]-1895-02-20; 1895-02-24
ACCEVP00041.jpg.jpgFransızca mualliminin 1302 Teşrin-i Evveline ait olan 1575 kuruşluk maaşını Hanya Maarif Sandığı'ndan aldığına dair makbuz. [31 Kanun-i Evvel 1312]-1897-01-12; 1896-09-24
ACCEVP00043.jpg.jpgRum Lisanı Mualliminin 1305 senesi Kanun-i Sani ayı maaşı olan 500 kuruşu Hanya Maarif Sandığı'ndan aldığını gösteren pusula.-1890-05-24
ACCEVP00047.jpg.jpgMuallim Emine Hanım'ın 1310 Mayıs ayı maaşı olan 500 kuruşu Hanya Maarif Sandığı'ndan aldığını gösteren pusula. [9 Şubat 1310]-1895-02-21
ACCEVP00049.jpg.jpgHanya Evkaf Sandığı Azası Mustafa Lami Efendi'nin 1313 Nisan-Şubat dönemine ait 11 aylık maaşı olan 2475 kuruşu Hanya Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair pusula. [29 Mart 1314]-1898-04-10
ACCEVP00294.jpg.jpg
Hanya Evkaf Meclisi Emval ve Eytam İdaresinin Mart 1306-Haziran 1306 tarihleri arasındaki almış oldukları kararların suretini ihtiva eden defter. [1307]-1891
ACCEVP00046.jpg.jpg2 aylık su parası olan 210 kuruş 15 paranın Hanya Maarif Sandığı'ndan ödendiğine dair pusula. [12 Şubat 1310]-1895-02-24
ACCEVP00061.jpg.jpgAbdi Ağazade Mehmed Bey'in mütevellisi olduğu Fatma binti Abdullah adlı hayır sahibinin 1308 Muharrem başlangıcından yıl sonuna kadar 12 adet hatim vazifesine mukabil olan 90 kuruşu Hanya Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair pusula.-1891-07-27
ACCEVP00048.jpg.jpgAvni Ali Efendi'nin 1313 Teşrin-i Sani-1314 Mart dönemine ait 5 aylık maaşı olan 4000 kuruşu Hanya Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair pusula. [31 Mart 1314]-1898-04-12
ACCEVP00055.jpg.jpgSeline Kidano Cami-i Şerifi İmam ve Hatip ve Devirhanı olan Ali İzzet, Müezzin Edhem ve Kayyum Vekili Mehmed'in 1307 senesi Mart ayına ait maaşları olan 230 kuruşu Hanya Evkaf Sandığı'ndan aldıklarına dair pusula. [18 Nisan 1307]-1891-04-30
1-10 / 19
  • 1
  • 2

Discover