1-9 / 9
  • 1
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVP00989001.jpg.jpg
Hanya Sancağına bağlı nahiye ve kariyelerdeki cami-i şeriflerdeki görevlileri ve vazifelerini havi defter. [28 Şubat 1304]-1889-03-12
ACCEVP00053.jpg.jpgMüteveffa Ahmed Muhtar Bey'in mutasarrıf olduğu çiftliğin subaşı Hasan marifetiyle görülmekte ise de Hasan'ın işleri idare edememesi sebebiyle çiftliğin idaresine avnaki Mehmed Efendi'nin tayinine dair arzı hal [28 Eylül 1303]-1887-10-10
ACCEVP00068.jpg.jpgKumkapı'daki Mekteb-i İnas Muallimesi Hatice Hanım'ın 1300 Kanun-i Evveline ait maaşı olan 1300 kuruşu Hanya Maarif Sandığı'ndan aldığını gösteren pusula. [5 Şubat 1300]-1885-02-17
ACCEVP00066.jpg.jpg
Mekteb-i Kebir ikinci sınıf muallimlerinden Said ve Receb Bilal ile üçüncü sınıf muallimlerinden Mustafa'nın Kanun-i Evvel dönemine ait maaşları olan 300 kuruşu Hanya Maarif Sandığı'ndan aldıklarını gösteren pusulalar. [5 Şubat 1300]-1885-02-17
ACCEVP00073.jpg.jpgMevlevihane Cami-i Şerifi İmam, Hatip ve Devirhanı Mehmed Şemseddin Efendi, Müezzin Hasan Hüsnü Efendi, Kayyum ve Ferraş Hüseyin Arif Efendilerin 1304 senesine ait maaşlarını Evkaf Sandığı'ndan aldıklarını gösteren pusula.-1888-10-14
ACCEVP00069.jpg.jpgMekteb-i Kebir Felsefe Muallimesi Cemile Fazılın Teşrin-i Sani-Kanun-i Evvel dönemine ait 2 aylık maaşı olan 60 kuruşu Hanya Maarif Sandığı'ndan aldığını gösteren pusula. [5 Şubat 1300]-1885-02-17
ACCEVP00065.jpg.jpg
Mekteb-i Kebir birinci sınıf muallimlerinden Osman ve İbrahim’in Teşrin-i Sani-Kanun-i Evvel dönemine ait 2 aylık maaşları olan 200 kuruşu Hanya Maarif Sandığı'ndan aldıklarını gösteren pusula. [5 Şubat 1300]-1885-02-17
ACCEVP00067.jpg.jpgMekteb-i Kebir muallimelerinden Saliha Besime'nin Teşrin-i Sani-Kanun-i Evvel dönemine ait 2 aylık maaşı olan 1852 kuruş 20 parayı Hanya Maarif Sandığı'ndan aldığını gösteren pusula. [5 Şubat 1300]-1885-02-17
ACCEVP00074.jpg.jpgSinekçaki Hüseyin Ağa'nın yetimi Hüseyin'in Yahudi mezarlığı yakınındaki tarlası için Mühendis Mondaki'nin yaptığı haritanın ücreti olan 42,5 kuruşun Hanya Eytam Sandığı'ndan verilmesine dair. [29 Mart 1304]-1888-04-10
1-9 / 9
  • 1

Discover

Issue Date