41-48 / 48
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVP00067.jpg.jpgMekteb-i Kebir muallimelerinden Saliha Besime'nin Teşrin-i Sani-Kanun-i Evvel dönemine ait 2 aylık maaşı olan 1852 kuruş 20 parayı Hanya Maarif Sandığı'ndan aldığını gösteren pusula. [5 Şubat 1300]-1885-02-17
ACCEVP00056.jpg.jpg
Şeyh Mehmed Niyazi Efendi'nin azl edilmesiyle boşalacak Halepa Cami-i Şerifi İmam, Hatip ve Devirhanlık görevlerinin Aziziye Kasabası Cami-i Şerifi İmamı Yakubaki Abdurrahman Efendi'nin tahvilen tayine dair mahkeme kararı.-1895-06-13; 1915-06-13
ACCEVP00051.jpg.jpgHanya Evkaf Sandığı Azası Bekir Sıtkı Efendi'nin 1312 Teşrin-i Sani--Şubat dönemine ait 4 aylık maaşı olan 900 kuruşu Hanya Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair pusula. [15 Mart 1314]-1898-03-27
ACCEVP00040.jpg.jpgSertopi Hasan Ağa Cami-i Şerifi İmam ve Hatibi es-Seyid Cafer Sadık ve Müezzin ve Kayyum olan Abdülaziz Efendi'nin 1311 senesi Mart-Mayıs dönemine ait 3 aylık maaşlarını Hanya Evkaf Sandığı'ndan aldıklarını gösteren pusula.-1895-12-13
ACCEVP00074.jpg.jpgSinekçaki Hüseyin Ağa'nın yetimi Hüseyin'in Yahudi mezarlığı yakınındaki tarlası için Mühendis Mondaki'nin yaptığı haritanın ücreti olan 42,5 kuruşun Hanya Eytam Sandığı'ndan verilmesine dair. [29 Mart 1304]-1888-04-10
ACCEVP00064.jpg.jpgHalepa Cami-i Şerifi İmam, Müezzin ve Kayyumu Reisoğlu Hüseyin Avni Efendi'nin 1327 yılı Haziran maaşı olan 30 frangı Hanya Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldığını gösteren pusula. [2 Temmuz 1327]-1911-07-15
ACCEVP00077.jpg.jpgThe Muslim Elders certify that Tripakis Mehmed Ali Efendi is indispensable religious functionary (hatip) at Cezar-kolou mosque appointed there according to the decision. Therefore having the right to be excepted from army recruitment.-1923-06-14
ACCEVP00044.jpg.jpgMüteveffa Terhin İsmail Ağa'nın kızı için yaptığı 21,5 kuruşluk harcamayı Hanya Maarif Sandığı'ndan aldığını gösteren pusula. [2 Mayıs 1306]-1890-05-14
41-48 / 48

Discover

Issue Date