31-40 / 48
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVP00078.jpg.jpg
Second application of the Muslim residents of Halepa of the municipality of Chania to the Directory of Muslim Religious Foundations of Chania concerning the appointment of Mehmed Emin Efendi Haci Ismailakis as imam of the Halepa mosque.-1916-03-06
ACCEVP00055.jpg.jpgSeline Kidano Cami-i Şerifi İmam ve Hatip ve Devirhanı olan Ali İzzet, Müezzin Edhem ve Kayyum Vekili Mehmed'in 1307 senesi Mart ayına ait maaşları olan 230 kuruşu Hanya Evkaf Sandığı'ndan aldıklarına dair pusula. [18 Nisan 1307]-1891-04-30
ACCEVP00050.jpg.jpgHüseyin Paşa Cami-i Şerifi İmam, Hatip ve Devirhanı El-Hac Ali Efendi'nin 1313 yılına ait 12 aylık maaşı olan 2240 kuruşu Hanya Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair pusula. [26 Mart 1314]-1898-04-07
ACCEVP00042.jpg.jpg
Tahir, Ahmed Hanefi, Ali bin İsmail ve Muallim Abdullah Muhtar Efendilerin maaşlarını Hanya Maarif Sandığı'ndan aldığını gösteren pusulalar. [12 Mayıs 1306]-1890-05-24
ACCEVP00071.jpg.jpgHanya Müessesat-ı Diniye-i İslamiye Sandığı'na teslim olunan meblağa mahsus makbuz-ı ilm-i haberdir. Albulkadirzade İbrahim Vakfı'ndan mekteb-i reşideye olan tahsisatın makbuzu. [27 Ağustos 1326]-1910-09-09
ACCEVP00206001.jpg.jpg
Hanya evkaf idaresinin Mart 1913- Haziran 1913 dönemine ait dini yapılarla ilgli yevmiye masarıfat defteri.-1913-06-15
ACCEVP00990001.jpg.jpg
Hanya Sancağına Maarif Sandığı 1307 Mart- Şubat dönemine ait bir senelik bütçesi ile görevlilerin maaşlarını gösteren defter. [3 Haziran 1309]-1893-06-15
ACCEVP00052.jpg.jpg
İbrahim Edhemin maaşını ve Emine ile Mevhibe Hatunun mütevellisi olduğu Kurtoğlu Mustafa Bey,Osman Paşa Oğlu Ali Ağa, Çorum Oğlu Ali bin İsmail ile Dergah-I Ali Çavuşlarından Halil Çavuşa okuduğu hatim-i şerif ücretlerine dair pusulalar.[5-29 Mart 1314]-1898-03-17; 1898-04-10
ACCEVP00054.jpg.jpgMevlevihane Cami-i Şerifi İmam, Hatip ve Devirhanı Mehmed Şemseddin Efendi Müezzin Hasan Hüsnü Efendi Kayyum ve Ferraş Hüseyin Arif Efendilerin 4 aylık maaşları olan 1080 kuruşu Hanya Evkaf Sandığı'ndan aldıklarını gösteren pusula.-1896-02-10
ACCEVP00039.jpg.jpg
Gazi Yusuf Paşa Cami-i Şerifi İmamı Şeyh Halil Efendi Hicazda vefat ettiğinden yerine İmam Trabluslu Mehmed Efendi, onun yerine de Hacı Ali Efendi'nin vekaleten tayinine dair karar ve ihtiyar meclisi heyet-i alisine gönderilmiştir.-1902-07-21
31-40 / 48

Discover

Issue Date