21-30 / 48
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVP00080.jpg.jpgMuslim Council of Elders of Chania suggests, according to its decision no. 285, Anastasia Tsoukoule to be appointed teacher at the Muslim girls school of Chania substituting Evanthia Skamnaki.-1907-03-06
ACCEVP00059.jpg.jpg
Müessesat-ı Diniye Müdüriyeti tarafından meclise takdim kılınan müzekkerede Haseki Mehmed Ağa Camii Müderrisi Karolaki Mustafa ibn Mehmed Efendi'nin azl edilmesi ve yerine galanaki Salih ibn Mehmed'in tayin edilmesine dair karar.-1922-12-22
ACCEVP00075.jpg.jpgDecision of Muslim Council of Elders of Chania concerning the appointment of Salih Galanaki at the position of the director (mouderisis) of the Haseki Mehmed Ağa mosque.-1922-01-22
ACCEVP00046.jpg.jpg2 aylık su parası olan 210 kuruş 15 paranın Hanya Maarif Sandığı'ndan ödendiğine dair pusula. [12 Şubat 1310]-1895-02-24
ACCEVP00061.jpg.jpgAbdi Ağazade Mehmed Bey'in mütevellisi olduğu Fatma binti Abdullah adlı hayır sahibinin 1308 Muharrem başlangıcından yıl sonuna kadar 12 adet hatim vazifesine mukabil olan 90 kuruşu Hanya Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair pusula.-1891-07-27
ACCEVP00069.jpg.jpgMekteb-i Kebir Felsefe Muallimesi Cemile Fazılın Teşrin-i Sani-Kanun-i Evvel dönemine ait 2 aylık maaşı olan 60 kuruşu Hanya Maarif Sandığı'ndan aldığını gösteren pusula. [5 Şubat 1300]-1885-02-17
ACCEVP00048.jpg.jpgAvni Ali Efendi'nin 1313 Teşrin-i Sani-1314 Mart dönemine ait 5 aylık maaşı olan 4000 kuruşu Hanya Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair pusula. [31 Mart 1314]-1898-04-12
ACCEVP00057.jpg.jpgHanya İhtiyar Meclisi Heyet-i Aliye'sine gönderilmiştir. Sandık Emini İbrahim Şevketin meclise bağlı resmi ve gayr-i resmi ve Müessesat-ı Diniye mensuplarının maaşlarına yapılan zammın kendisine de yapılmasını istediği dilekçesi.-1923-04-03
ACCEVP00065.jpg.jpg
Mekteb-i Kebir birinci sınıf muallimlerinden Osman ve İbrahim’in Teşrin-i Sani-Kanun-i Evvel dönemine ait 2 aylık maaşları olan 200 kuruşu Hanya Maarif Sandığı'ndan aldıklarını gösteren pusula. [5 Şubat 1300]-1885-02-17
ACCEVP00081.jpg.jpgAcknowledgement of Inspector of Primary Schools of Chania to the Muslim judge, concerning information about faulty behavior and unfulfillment of duties of the teacher of Souda, Mustafa Memisaki, and about the submission of a proposition of dismissal.-1915-04-23
21-30 / 48

Discover

Issue Date