11-20 / 48
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVP00049.jpg.jpgHanya Evkaf Sandığı Azası Mustafa Lami Efendi'nin 1313 Nisan-Şubat dönemine ait 11 aylık maaşı olan 2475 kuruşu Hanya Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair pusula. [29 Mart 1314]-1898-04-10
ACCEVP00060.jpg.jpgHanya İhtiyar Meclisi Heyet-i Aliye'sine gönderilmiştir. Evkaf Dairesi Katip Muavini Arçikaki Azizin maaşının artırılmasına dair dilekçesi. [11 Teşrin-i Sani 1923]-1923-11-11
ACCEVP00211.jpg.jpg
Hanya'daki, isimleri metinde yazılı olan bazı camii, kasaba ve tekkelerde çalışan din görevlilerinin maaşlarını gösteren defter. [Mart -Nisan 1327]-1911-03
ACCEVP00079.jpg.jpgReceipt of delivery issued of the treasury of Chania to ibraim skorpidaki for the payment of Muslim court (Ierodikiou Chania) fees of the sum of 30,40 drachmas.-1903-02-04
ACCEVP00063.jpg.jpgGazi Yusuf Paşa Cami-i Şerifi Kürsü Vaizi ve Belde Müftüsü Ömer Vehbi Efendi'nin 1327 yılı Mayıs-Haziran dönemine ait 2 yıllık maaşı olan 8 frangı Hanya Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldığını gösteren pusula. [2 Temmuz 1327]-1911-07-15
ACCEVP00066.jpg.jpg
Mekteb-i Kebir ikinci sınıf muallimlerinden Said ve Receb Bilal ile üçüncü sınıf muallimlerinden Mustafa'nın Kanun-i Evvel dönemine ait maaşları olan 300 kuruşu Hanya Maarif Sandığı'ndan aldıklarını gösteren pusulalar. [5 Şubat 1300]-1885-02-17
ACCEVP00073.jpg.jpgMevlevihane Cami-i Şerifi İmam, Hatip ve Devirhanı Mehmed Şemseddin Efendi, Müezzin Hasan Hüsnü Efendi, Kayyum ve Ferraş Hüseyin Arif Efendilerin 1304 senesine ait maaşlarını Evkaf Sandığı'ndan aldıklarını gösteren pusula.-1888-10-14
ACCEVP00072.jpg.jpg
Hacı İsmailaki Emin Efendi'nin Halepa Camii imamlığına tayini hakkında karar Cemaat-i İslamiye Mutemedinin bu konu ile ilgili dilekçesi.-1916-03-06
ACCEVP00076.jpg.jpgThe Muslim Elders of Chania certifies that the muezzin Saliagazades Hasan Efendi is the only religious functionary at the Mevlevihane mosque, appointed by the Şeyh of the Mevlevihane in 2nd November 1922.-1923-06-14
ACCEVP00294.jpg.jpg
Hanya Evkaf Meclisi Emval ve Eytam İdaresinin Mart 1306-Haziran 1306 tarihleri arasındaki almış oldukları kararların suretini ihtiva eden defter. [1307]-1891
11-20 / 48

Discover

Issue Date