"Toplu Sergi", İzmir Türk Amerikan Derneği, 1987 - "Joint Exhibit", The Izmir-Turkish American Association, 1987
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
CEKDIV526.jpg874.77 KBJPEG
Başlık
"Toplu Sergi", İzmir Türk Amerikan Derneği, 1987 - "Joint Exhibit", The Izmir-Turkish American Association, 1987
Tanım
Sergiden görünüm - Installation view; soldan sağa - left to right: Erdağ Aksel, "Adsız"; "Ayşe Erkmen, "Taklit"
Yayın Tarihi
1987-04-22
1987-05-12
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/51749
Koleksiyonlar
Tür
Kod
CEKDIV526
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Ayşe Erkmen
Temin Şekli
Donation

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.