Hüseyin Bahri Alptekin, "Love Lace" işini kurarken (1999) - Hüseyin Bahri Alptekin, installing his work "Love Lace" (1999)
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
HBA988001.jpg462.06 KBJPEG
HBA988002.jpg636.5 KBJPEG
HBA988003.jpg558.77 KBJPEG
HBA988004.jpg629.92 KBJPEG
Başlık
Hüseyin Bahri Alptekin, "Love Lace" işini kurarken (1999) - Hüseyin Bahri Alptekin, installing his work "Love Lace" (1999)
Yazar/Üreten
Hüseyin Bahri Alptekin
Yayın Tarihi
1995
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/51738
Koleksiyonlar

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.