Hüseyin Bahri Alptekin'in "Love Lace" (1995) üretimi için Meka Grafik'e yolladığı faks - Fax sent from Hüseyin Bahri Alptekin to Meka Grafik regarding the production of "Love Lace" (1995)
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
HBA959.jpg2.87 MBJPEG
Başlık
Hüseyin Bahri Alptekin'in "Love Lace" (1995) üretimi için Meka Grafik'e yolladığı faks - Fax sent from Hüseyin Bahri Alptekin to Meka Grafik regarding the production of "Love Lace" (1995)
Yazar/Üreten
Hüseyin Bahri Alptekin
Yayın Tarihi
1995
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/51730
Koleksiyonlar

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.