"Little Things" (Art in General, New York, ABD), sergi davetiyesi, 1994 - "Little Things" (Art in General, New York, USA), exhibition invitation, 1994
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
HBA955.jpg1.79 MBJPEG
HBA955001.jpg1.77 MBJPEG
HBA955002.jpg1.29 MBJPEG
Başlık
"Little Things" (Art in General, New York, ABD), sergi davetiyesi, 1994 - "Little Things" (Art in General, New York, USA), exhibition invitation, 1994
Not
Sergiye Michael Morris ve Hüseyin Bahri Alptekin birlite katılmıştır - Michael Morris and Hüseyin Bahri Alptekin attend to exhibition together
Yayın Tarihi
12.03.1994
30.04.1994
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/51728
Koleksiyonlar

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.