Hüseyin Bahri Alptekin is dead!
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
HBA785001.pdf684.14 KBAdobe PDF
Başlık
Hüseyin Bahri Alptekin is dead!
Yazar/Üreten
Sabina Vogel
Not
Hüseyin Bahri Alptekin üzerine yazı - Text on Hüseyin Bahri Alptekin
Yayın Tarihi
2008-12-01
Dil
İngilizce
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/51702
Koleksiyonlar

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.