1-10 / 35
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVO00558.jpg.jpg
Müteveffiye Hatice Kısıkopola'nın yetimleri Mehmed ve Mustafa için akraba meclisi teşkiline dair karar.-1922-11-03
ACCEVO00573.jpg.jpg
Müteveffa Eftimaki Şakir Veli Efendi'nin yetimleri için teşekkül eden akraba meclisinde sadır olan kararnamede yetimlerin anneleri Zorosa Rompola vesayetten düşmüş olduğundan Demircizade Hüseyin Avni Efendi’nin vasi tayin edilmesine dair karar.-1922-01-07
ACCEVO00882.jpg.jpg
Chania Council of the Muslim Elders approves decision of Family Council of orphan Hasan of the late Nouri Hasanaki, son of Mehmet, to provide guardian of the orphan Fidet Hanouz(?) with permission to sell shares of some of real estate of the orphan.-1920-03-11
ACCEVO00993.jpg.jpg
Chania Council of the Muslim Elders approves decision of the Family Council of orphans of the late Saatsizade Ivraim Fehim Efendi of Halil to appoint Zehra Hanoum o Ivraim Efendi Saatsaki guardian in place of the late guardian Bitsakizade Arif Efendi.-1920-03-02
ACCEVO00790.jpg.jpg
Müteveffa Karakulakzade Mehmed Ali ve Müteveffiye Şahine Hatice binti Hüseyin'in eytamından Ayşe Sadıka için toplanan akraba meclisinin Yunan Milli Bankası Hanya Şubesi’ndeki akçesyile faizini almaya yetimin vasisi Hüseyin Efendi’ye izin verilmesi kararı.-1920-11-18
ACCEVO00639.jpg.jpg
Müteveffa Karaalaki Mehmed Bey ibn Ali Bey'in gayr-i buluğ yetimleri Kibri ve Mustafa için teşekkül eden akraba meclisinde yetimlerin vasileri olan valideleri Cemile binti İbrahim Şakiraki yerine Mustafa Bey'in vasi tayin edilmesine dair alınan karar.-1920-04-07
ACCEVO00972.jpg.jpg
Mustafa Gulyarmaki’nin yetimesi Mevlide’ye biraderi ibn Mustafa’nın vasi tayin edilmesi, Hanya Cezair Kulu Mahallesi’ndeki haneleri için hükümetin verdiği paradan yetimeye ait meblağın validesine verilmesi için yetimenin vasisine mezuniyet verilmesi kararı.-1920-02-10; 1920-02-20
ACCEVO01080.jpg.jpg
1 Teşrin-i Sani 1921 tarihinde vefat eden İbrisimaki Ahmed Bey'in gayr-i baliğ yetimi hikmet için akraba meclisinin teşekkül etmesi ve yetimin umur ve hususatını rüyet etmek üzere İbrisimaki Said Ağa'nın vasi olarak tayin edilmesine dair alınan karar.-1921-12-20; 1922-01-07
ACCEVO00871.jpg.jpg
Dolmazade Mehmed Bey’in eytamı için toplanan akraba meclisinin yetimlerden Necib Almanya’da, zafer İstanbul’da tahsil ettiklerinden borçlarının tesviyesi için mülklerinin satış bedelinin vasileri valideleri Emine Begopola Nuriye Hanım’a gönderilmesi kararı.-1920-03-03; 1920-03-09
ACCEVO00951.jpg.jpg
Şerif Cezairlaki ibn Receb'in yetimi Hüseyin Neşet'in akçesinden Atina Bankası’na tevdi kılınan parayı faiziyle bankadan ahz etmeğe, meblağı yetimin masraflarına sarf etmesi için yetimin vasisi Cezairlaki Mehmed Ağa ibn Receb'e mezuniyet verilmesi kararı.-1922-01-16; 1922-01-22
1-10 / 35

Discover