1-10 / 617
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVO00921.jpg.jpgKidonya Kazası, Halepa Kariyesi sakinlerinden İbrahim Ağagalanakiye borçunu için kendisi diyarı ahere azimet edeceğinden mutasarrıf olduğu haneyi rehin, Berber Halil Bereçakiyi kefil gösterip Eytam Sandığı’ndan borç talep eden Hacaki Hacı Hasan'ın dilekçesi.-1894-11-01
ACCEVO00903.jpg.jpgMüteveffa Melikonaki Mustafa Bey'in eytamı Hasan ve Eşref'in Ramazan masrafı olmak üzere geçen sene her birine 100 kuruş verildiği gibi bu sene dahi Ramazan masrafı olmak üzere meclisce münasip görülen miktarın verilmesine dair karar [12 Şubat 1310]-1895-02-24
ACCEVO00898.jpg.jpgAyoyolaki Hasan Ağa'nın yetimleri Mehmed ve Mustafa'nın nafakalarına yetecek miktarda nakitleri olmadığından sandıkta bulunan 249 kuruşlarının verilmesine dair talep üzerine Eytam Müdüriyet’inden gönderilen yazı. [6 Şubat 1310]-1895-02-18
ACCEVO00967.jpg.jpgİbrikdarzade Mehmed Efendi'nin eytamıyla eşinin Ağa Cami Mahallesi’nde mutasarrıf oldukları büyük hanenin tamiri için 34 kuruşun Hanya İslam Eytam Sandığı’ndan alındığına dair pusula.[4 Kanun-i Evvel 1306]-1890-12-16
ACCEVO00902.jpg.jpgEytam Dairesi’nce idare olunan Horhozaki Hüsnü adlı kişinin Ramazan masrafına v.s masraflarına medar olmak üzere Eytam Sandığı’ndaki akçesinden 350 kuruş verilmesine dair alınan karar. [12 Şubat 1310]-1895-02-24
ACCEVO00947.jpg.jpgMüteveffa Lopaki Ali Ağa verasesinin Eytam Sandığı’nda bulunan 270 kuruşu Ramazan sarfiyatına verilmek için itasına karar verilmesine dair yazı. [6 Şubat 1310]-1895-01-18
ACCEVO00557.jpg.jpgMehcur Malakaraki Hasan Ağa'nın vefat tarihine kadar nafakası olan 1440 kuruşu eşine gönderilmek üzere Eytam Meclisi’nin kararına müsteniden Hanya Eytam Sandığı’ndan aldığına dair akrabasından Aliyakozade (?) Mustafa Lamii imzalı senet [22 Kanun-ı Evvel 1311]-1896-01-03
ACCEVO00648.jpg.jpgMuhasebe-i umumi için ciltlemiş olduğu 1 adet defterin ücreti olan 8 kuruş 20 parayı Hanya Eytam Sandığı’ndan aldığına dair Ciltçi Hasan Neşet imzalı pusula. [23 Teşrin-i Evvel 1309]-1893-11-04
ACCEVO00726.jpg.jpgMustafa Ağa'nın eytamı İbrahim ve Hamide'nin elbise v.s zaruri masrafları için 313,5 kuruşun Hanya Eytam Sandığı’ndan alındığına dair pusula. [4 Teşrin-i Evvel 1309]-1893-10-16
ACCEVO00511.jpg.jpgValidesi Caferopola Halime Hanım'ın 1308 Şubat dönemine ait 1 aylık nafakası olan 300 kuruşu Hanya Eytam Sandığı’ndan aldığına dair vasi Hacı İsmail oğlu Tahir imzalı pusula. [25 Mayıs 1307]-1891-06-06
1-10 / 617

Discover

Issue Date