1-10 / 26
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVO01137.jpg.jpgSabık Mısır Valisi Merhum Said Paşa'nın hayatta iken Hanya'ya geldiklerinde burda yapmış oldukları bazı hayra ve ihsan eylediği meblağın hayır yerlerine sarf olunmak için Eytam Sandığı'na teslim olunan meblağın muhasebesi ilamı. [1 Muharrem 1278]-1861-07-08
ACCEVO01135.jpg.jpgGirit Merkez Livası Hanya'da sakin iken vefat eden Yusuf Ağazae Ahmed Ağa'nın Oğlu Yusuf'un vasisi Emval-i Eytam Müdürü Kara Alizade Ehmed Bey Bin Mustafa'nın talebi ile miras mallarının muhasebesini ihtiva eden ilam. [1 Muharrem 1278]-1861-07-08
ACCEVO01136.jpg.jpgGirit Merkez Livası Hanya'da sakin iken vefat eden Mamanrol Oğlu Mustafa'nın Kızları Penbe ve Raziye'nin vasisi valideleri Halime Hatun'nun talebi ile miras mallarının muhasebesini ihtiva eden ilam. [1 Muharrem 1278]-1861-07-08
ACCEVO01148.jpg.jpgGirit Merkez Livası Hanya'da sakin iken vefat eden Verkeraki Mustafa'nın Evladları İbrahim ve Hüseyi'nin vasisi ve Validesi Emine binti Mehmed'in talebi ile miras mallarının muhasebesini ihtiva eden ilam. [1 Muharrem 1278]-1861-07-08
ACCEVO01139.jpg.jpgGirit Merkez Livası Hanya'da sakin iken vefat eden El-Hac Edib'in Oğlu Hüseyin'in vasisi validesi Ayşe binti Barbarasaki Mustafa'nın talebi ile miras mallarının muhasebesini ihtiva eden ilam. [1 Muharrem 1278]-1861-07-08
ACCEVO01134.jpg.jpgGirit Merkez Livası Hanya'da sakin iken vefat eden Hacı Musazana Havva binti Bilal Sadrı Mecnun Oğlu Bilal'in vasisi Emval-i Eytam Müdürü Kara Alizade Ehmed Bey Bin Mustafa'nın talebi ile miras mallarının muhasebesini ihtiva eden ilam. [1 Muharrem 1278]-1861-07-08
ACCEVO01140.jpg.jpgGirit Merkez Livası Hanya'da sakin iken vefat eden El-Hac Edib'in Mustafa'nın Kızı Ümmühan'ın vasisi Validesi Ayşe binti Barbarasaki Mustafa'nın talebi ile miras mallarının muhasebesini ihtiva eden ilam. [1 Muharrem 1278]-1861-07-08
ACCEVO01132.jpg.jpgGirit Merkez Livası Hanya'da sakin iken vefat eden Cezayiralaki Mehmed'in yetimleri Emin ve Fatma'nın vasisi Emval-i Eytam Müdürü Kara Alizade Ehmed Bey bin Mustafa'nın talebi ile miras mallarının muhasebesini ihtiva eden ilam. [1 Muharrem 1278]-1861-07-08
ACCEVO01133.jpg.jpgGirit Merkez Livası Hanya'da sakin iken vefat eden Çiçeki Ali'nin zevcesi Zahide binti Hasan ile evladı Hasan ve Selime'nin vasileri anneleri Meryem binti Abdullah'ın talebi ile miras mallarının muhasebesini ihtiva eden ilam. [1 Muharrem 1278]-1861-07-08
ACCEVO01146.jpg.jpgGirit Merkez Livası Hanya'da sakin iken vefat eden Saliha binti Zakohataki Yusuf'un Kızı Fatma'nın vasisi Ve Babası Kızakuraki Molla Ali'nin talebi ile miras mallarının muhasebesini ihtiva eden ilam. [1 Muharrem 1278]-1861-07-08
1-10 / 26

Discover

Issue Date