21-40 / 76
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVDIV00024.jpg.jpg
Çorbacaki Mustafa Efendi'nin ilm-i haberleri. [1319]-1903
ACCEVDIV00010.jpg.jpg
Evkaf Dairesi'nden birisine bir Martini tüfengi ita olunan bir resmi senet alınmış ise de bu senet kaybolduğundan tüfengin kime ait olduğu hakkındaki bilginin Eytam Müdüriyeti'ne beyan edilmesine dair Karaalizade Ahmed Bey'e yazılan takrir. [15 Eylül 1312]-1896-09-27
ACCEVDIV00076.jpg.jpg
Hanya sakinlerinden Asitaneli Hatice Hanım'a ait mürür tezkeresi ve evrakı. [21 Mart 1310]-1894-04-02
ACCEVDIV00054.jpg.jpgIn the name of lawyer Mihail Kandarakis, acting for the administration of the Chania Muslim Foundations towards Safi /Sali Metkakis, shipment of a document.-1905-05-04
ACCEVDIV00045.jpg.jpgHilafet ve saltanatın değiştirildiği hakkındaki söylentilere dair malumat almadıkları ve bu hususun doğru olup olmadığının bildirilmesine dair Resmo Müftüsü ve Naib Vekilinin yazısı.-1922-11-12
ACCEVDIV00043.jpg.jpgRamazan-ı Şerifin Gurresi ile ilgili cezire haricinden bir malumat-ı resmiye olup olmadığının beyanı babında ilm-i haber.-1907-10-15
ACCEVDIV00037.jpg.jpgSene-i haliye şaban ayının hilalinin hava muhalefeti sebebiyle görülemediğine dair bir takrir [17 Ağustos 1332]-1916-08-30
ACCEVDIV00052.jpg.jpg
Giritomazo (?) Kariyeli Hamido Mehmedaki'nin evrakı. [20 Rebiyülahir 1308]-1890-12-03
ACCEVDIV00036.jpg.jpg1334 senesi receb ayının gurresi yevm-i hamis (pazar) gününe selhi ise cuma gününe isabet ettiğinden şaban ayının gurresinin cumadan itibar olunmasına dair Hanya naib vekilinin yazısı.-1916-05-30
ACCEVDIV00023.jpg.jpgHanya Cemaat-i İslamiye Riyaset-i Aliyesi Canib-i Samisine gönderilen mektup. – Letter from Council of Rethimnis Muslim Elders to the President of Council of the Chania Muslim Elders.-1907-01-28
ACCEVDIV00005.jpg.jpgPrefecture of Chania. Envelope.-1913-08-24
ACCEVDIV00074001.jpg.jpg
Hanya evkaf idaresinin Şubat-Mart 1924 gelen-giden evrak kayıt defteri.-1924-02; 1924-03
ACCEVDIV00055.jpg.jpgHanya Niyabet-i Şeriye Vekalet-i Aliyesi'ne gönderilen Zilhicce ayı hilalinin ruiyeti hakkında ihbarı ihtiva edene cevabi mektup. [8 Eylül 1333]-1917-09-08
ACCEVDIV00049.jpg.jpg
İbrikdarzade Mehmed Efendi'nin eşi Saadet Hanım binti Hacı Efendi evrakı. [3 Nisan 1301]-1885-04-15
ACCEVDIV00016000.jpg.jpg
Hanya ve Resmo İhtiyar Meclisi günlük kayıt defteri.-1913; 1915
ACCEVDIV00002.jpg.jpgHanya Niyabet-i Şeriyesi Vekalet-i Aliye'sine sorulan yılın muharrem ayının hangi gününden itibaren bayram yapılacağı konusuna dair sual. [6 Mayıs 1316]-1900-05-19
ACCEVDIV00003.jpg.jpgHanya Naib Vekili'nden Şaban 1333'ün son gününün hangi güne geldiğinin (Ruiyet-i Hilal) sorulduğu bir belge. [21 Şaban 1333]--
ACCEVDIV00057.jpg.jpg
Towards the administration of the Chania Muslim Foundations. Lawyer P. A. Skouloudis sends a list of the cases in which he represents the administration: bill of exchange.-1909-07-20
ACCEVDIV00047.jpg.jpgO zamana kadar esir namına kimsenin getirilmediği kaleben sadece üç kişinin buluduğunu Hanya Niyabet-i Şeriyyesi Canib-i alisine bildiren tahrirat-1922-10-07
ACCEVDIV00048.jpg.jpgHanya tacirlerinden Mihail Manco ile Tüccar Mühürdarzade İsmail Bey bin Muhtar Bey arasında yapılan mukavele-1884-04-26
21-40 / 76
Discover
Browse