Hüseyin Bahri Alptekin, "Kapasite", 1999 - Hüseyin Bahri Alptekin, "Capacity", 1999
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
HBA400.jpg1.29 MBJPEG
Başlık
Hüseyin Bahri Alptekin, "Kapasite", 1999 - Hüseyin Bahri Alptekin, "Capacity", 1999
Yazar/Üreten
Hüseyin Bahri Alptekin
Yayın Tarihi
1999
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/51641
Koleksiyonlar

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.