Collection Dubai (SMART Project Space, Amsterdam) basın bülteni, 2009 - Collection Dubai (SMART Project Space, Amsterdam), press release, 2009
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
HBA363.pdf90.81 KBAdobe PDF
Başlık
Collection Dubai (SMART Project Space, Amsterdam) basın bülteni, 2009 - Collection Dubai (SMART Project Space, Amsterdam), press release, 2009
Not
Hüseyin Bahri Alptekin'in "Olay-lar" (2004) işi yer almıştır - Hüseyin Bahri Alptekin's "Incident-s" (2004) work presented
Yayın Tarihi
2009-09-05
2009-10-25
Dil
İngilizce
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/51636
Koleksiyonlar

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.