B- Fact: Black & Baltic Sea Barents, organizasyon davetiyesi (8. İstanbul Bienali), 2003 - Black & Baltic Sea Barent, organisation invitation (8. Istanbul Biennial), 2003
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
HBA249.jpg1.16 MBJPEG
HBA249001.jpg1.93 MBJPEG
Başlık
B- Fact: Black & Baltic Sea Barents, organizasyon davetiyesi (8. İstanbul Bienali), 2003 - Black & Baltic Sea Barent, organisation invitation (8. Istanbul Biennial), 2003
Yayın Tarihi
20.09.2003
27.09.2009
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/51617
Koleksiyonlar

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.