Desiring Machine
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
HBA232.jpg3.12 MBJPEG
Başlık
Desiring Machine
Tanım
Hüseyin Bahri Alptekin ve Arhan Kayar'ın "Küresel Depresyon & Donald Duck Sendromu" oerformansı hakkında (Asos Festivali, Türkiye, 1997) - About Hüseyin Bahri Alptekin's and Arhan Kayar's performance "Global Depression & Donald Duck Syndrome" (Assos Festival, Turkey, 1997)
Yayın Tarihi
1997
Dil
İngilizce
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/51613
Koleksiyonlar

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.