Hüseyin Bahri Alptekin, "Cennetteki Yabancı", "Four Cities" (Dunaújváros Contemporary Art Center, Macaristan), 2006 - Hüseyin Bahri Alptekin, "Stranger in Paradise", "Four Cities" (Dunaújváros Contemporary Art Center, Hungary), 2006
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
HBA224.jpg546.21 KBJPEG
HBA224001.jpg493.56 KBJPEG
HBA224002.jpg1.16 MBJPEG
Başlık
Hüseyin Bahri Alptekin, "Cennetteki Yabancı", "Four Cities" (Dunaújváros Contemporary Art Center, Macaristan), 2006 - Hüseyin Bahri Alptekin, "Stranger in Paradise", "Four Cities" (Dunaújváros Contemporary Art Center, Hungary), 2006
Yazar/Üreten
Hüseyin Bahri Alptekin
Tanım
Sergilenen işten genel ve detay görünüm - Detailed and general view from installation
Yayın Tarihi
2006
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/51611
Koleksiyonlar

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.