1-10 / 147
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVS00065.jpg.jpgMerginaki Ali Ağa'nın Ali Çavuşzade ve Hasan Efendi'nin veresesinden matlubları olan meblağdan Kızı Meryem'in hissesinden başka diğer mirasçılarin hisselerine ait parayı Eytam Sandığı'ndan aldığına dair Kosta imzalı pusula. [29 Kanuni Evvel 1306]-1891-01-10
ACCEVS00046.jpg.jpg
Fatma Hanım binti Mustafa Çukaki, Müftü Şems Dedezade Esseyid Mehmed Şemsettin Efendiye ikame-i dava etmiş kendisinin Kızkardeşi Nezie binti Hacı Hüseyin Koçfiyaklinin Varisi olduğunu, bu konuda Ahmed Efendiyi kendine vekil ettiğini bildirmiştir. [1338]-1920-07-01
ACCEVS00094.jpg.jpg
Retirement's treasury of old police soldiers, represented by their manager Andrea Moshona against Housein Karagiolaki, İzzet Hatzi Mpekraki, İzzet Karagiolaki, Fatme Mpegaki, Tzemile Mpelopoula, Havai(?) Mpelopoula, Hamile Mpelopoula, Housein Kavroroustemaki.-1903-04-01
ACCEVS00003.jpg.jpg
Summons to the Peace Tribunal of the Public Benefit Treasury, represented by its Director, Andreou Moshona towards the adult members of Deceased Ahmetiye Kondaksaki and Huseyin Kavrorustemaki, legal guardian of orphans, it is acknowledged.-1903-08-08
ACCEVS00239.jpg.jpg
Hanya sakinelerinden iken bundan akdem vefat eden Istratolupola Emine'nin kızı Saliha'nın validesinden intikal eden mallarının hıfzı için Mustafa Şevkı Efendi'nin nasbına dair ilam. [8 Rebiyülevvel 1290]-1873-05-06
ACCEVS00012.jpg.jpg
Directory of Muslim Religious Foundations of the Prefecture appeals to the Chania Court of Appeal against Hamide Lentopoula, widow of Şakir Serailaki for the occupation of a house.-1906-12-18
ACCEVS00099.jpg.jpg
Hanya Suda Aziziye Kasabası sakinlerinden Hasan bin İbrahim Portalaki ile Hanya sakinlerinden Demricizade Hüseyin Avni Efendi ibn Abdülhalim aleyhine açmış olduğu miras davası tutanağı.-1919-04-11
ACCEVS00091.jpg.jpg
Vefat eden Tarakaki Mehmed Ağa'nın terekesinden olup Hasan Borlaki'nin yeddindeki bir adet saatin kendisinden alınarak tarafına verilmesi için Hasan Borlaki'nin mahkemeye celbi hususunda Tarakaki Mustafa'nın istidası. [29 Teşrin-i Evvel 1318]-1902-11-11
ACCEVS00066.jpg.jpgKudurizade İbrahim Bey'in zevcesi, müteveffa kızı Melek Hanım'ın terekesinden Defter-i Kassam hissesine ait olan 2939 kuruş 25 paranın Hanya Eytam Sandığı'ndan alındığına dair pusula. [29 Kanun-i Evvel 1306]-1891-01-10
ACCEVS00057.jpg.jpg
Hanya Tophane Mahallesi sakinlerindenken vefat eden Zenci Said Bin Abdullah'ın mirasının paylaşılması hakkında Kuyumcubaşı Şakir Efendizade Hüseyin Sadi imzalı istida. [ 21 Teşrin-i Evvel 1312]-1896-11-02
1-10 / 147