1-10 / 13
  • 1
  • 2
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVS00147.jpg.jpg
Hanya'da vefat eden Kuyumcu Tosunaki Hasan Efendi'nin terekesinin 11 Teşrin-i Evvel 1922 tarihinde yapılan müzayedede satıldığı ve esman-ı hasılasını gösteren defter.-1922-10-24
ACCEVS00174.jpg.jpg
Hanya ahalisinden ve (?)zade Mustafa Lütfi Efendi ibn Hasan ile Behlülaki Ahmed Efendi ibn Ali arasındaki veraset davası. [19 Ağustos 1337]-1921-08-19
ACCEVS00207.jpg.jpg
Hanya sakinelerinden müzaeyyen binti Mustafa Dolaki ile Muharrem Efendi arasındaki veraset davası.[31 Mart 1920]-1920-03-31
ACCEVS00194.jpg.jpgHanya sakinesinden bila-veled ve annesiz babasız vefat eden Demire'nin mirasının taksimi hakkında karar.-1922-04-07
ACCEVS00046.jpg.jpg
Fatma Hanım binti Mustafa Çukaki, Müftü Şems Dedezade Esseyid Mehmed Şemsettin Efendiye ikame-i dava etmiş kendisinin Kızkardeşi Nezie binti Hacı Hüseyin Koçfiyaklinin Varisi olduğunu, bu konuda Ahmed Efendiyi kendine vekil ettiğini bildirmiştir. [1338]-1920-07-01
ACCEVS00051.jpg.jpgHanya'da vefat eden Mecide Limonopola'nın yegane mirasçısı olan oğlu Osman ortaya çıkıncaya kadar mallarının Mahkeme-i Şeriyye tarafından hıfz olunmasına dair dilekçe.-1922-06-01
ACCEVS00080.jpg.jpg
Ali Cemali Efendi'nin Hüseyin Celal Efendi aleyhine açmış olduğu veraset davası.-1920-03-02
ACCEVS00086.jpg.jpg
Fatma Korzolopola. Zevce-i Halilaki, Halil Ağa'nın evladları dosyası.-1893-11-20; 1922-06-11
ACCEVS00113.jpg.jpg
Davacı Kumkapı'da Hüseyin Paşa Mahallesi sakinlerinden Ahmet ve Musa Abukofa (?) ve diğer taraftan davalı Ali Ağa ibn Mehmed arasındaki miras davası sonunda alınan karar.-1923-09-15
ACCEVS00092.jpg.jpg
Hanya sakinesinden Şamlaki Hüseyin Efendi ibn İbrahim ile Demircizade Hüseyin Avni Efendi ibn Halim'in aleyhine açmış olduğu miras dava tutanağı ve kararı.-1923-06-13
1-10 / 13
  • 1
  • 2

Discover

Type
Issue Date