1-10 / 17
  • 1
  • 2
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVS00158.jpg.jpg
Elefternaion Municipality, Milopotamou Eparchy / Estimation of the value of the real estate of the inheritants of Housein Alikaki in Aggaliana Village, according To the respective application of Ioannou Daskalaki-1910-04-13
ACCEVS00139000.jpg.jpg
Der Aliyyede ölen Babası Mustafa ibn İbrahim Kavalazaki Hanyalı Çikalaki Hasan Beye verdiği parayı Hasan ödemek istemediği gibi varisi olduğunu inkar ettiğinden veraset ilamının verilmesi, babasının terekesinin taksimi için Kavalaropola Hamide'nin dilekçesi-1910-05-04
ACCEVS00206.jpg.jpg
Hanya sakinesinden Hamide binti Ahmed Kaçaropola ile Halil bin Burhan Kavazaki arasındaki miras davası zabtı.-1918-01-05
ACCEVS00200001.jpg.jpg
Merhum Hüseyin Nazım Efendi'nin kasası açıldığında nakden mevcud bulunmuş olan miktarı gösteren defter. [1321-1329]-1905; 1913
ACCEVS00165.jpg.jpg
Foundry 'Minotavros'. Gerasimou N. Patrikiou, Chania Kritis. 8,73 dr. is payed to Gerasimon Patrikion by the Chania Evkaf-1913-01-08
ACCEVS00202.jpg.jpgAttachment, ordered by the Lawyer Georgion I. Papadopetron against the heirs of Mehmed Vedouraki and against 1) Petron Preve trader, 2) Ioannou Kodadaki, notary, 3) The Director B. Douda (?) representing the Chania Department of the Bank of Crete-1911-07-29
ACCEVS00190000.jpg.jpg
Law suit by Fatoumes Hajihouseinopoulas against the heirs of Hasan Arifagadaki-1908; 1911-08-31
ACCEVS00198.jpg.jpg
Hanya sakinlerindenken vefat eden Sema Çorbacupola'nın veraseti Ali Çorbacaki, Hacı İsmail Çorbacaki ve Cazibe Çorbacupola'ya aittir. Varis olduklarına dair bir kıta veraset ilamının verilmesi hususunda Ali Çorbacaki'nin dilekçesi.-1911-02-13; 1911-02-26
ACCEVS00204.jpg.jpg
Müteveffa Çokaki İbrahim Efendi'nin tereke defteri. [1 Mayıs 1328]-1912-05-14
ACCEVS00014.jpg.jpg
Kefaliyanaki Mehmed Emin Efendi'nin terekesinden oğulları Ahmed ve Hüsnüye ait hisselerin taksimi konusunda çocukların vasisinin talebi ve bu husustaki kararname talebi. [21-22 Temmuz 1328]-1912-08-03; 1912-08-04
1-10 / 17
  • 1
  • 2

Discover

Issue Date