1-10 / 42
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVS00215001.jpg.jpg
Müteveffa Nakib-ül Eşraf Hafız Efendi'nin eşi Fatma Mankalopola, kızları Zahide ve Esna Hanımlar, oğulları Mehmed, Mustafa, Hamdi ve Akif’in miras kalan evlerinin kendilerine teslim olmasına ve davalarının görülmesine dair karar. [17 Teşrin-i Sani 1299]-1883-11-17; 1883-11-29
ACCEVS00208.jpg.jpg
Müteveffa Seniye Hanım'ın akarat pusulası. [16 Kanun-i Evvel 1305]-1889-12-28
ACCEVS00161.jpg.jpg
Selene Kazası Estrolu Kariyesi ahalisindenken vefat eden Hasır Kariyesi İmamı Hüseyin Efendi bin Mehmed'in mirasının eşi Rabia binti Halil Darzanaki ile çocukları arasında taksimi ve veraset İlamı [27 Zilhicce1304].-1887-09-16
ACCEVS00212.jpg.jpgKapudan İbrahim Paşa Evkafı, İsfakiye Sancağı mülhakatından Apokoron Kazası, Kalyos Kariyesi'nde Sohtazade Hüseyin Ağa bağçesinde icareli akarın mutasarrıfın müteveffa Usta Osmanaki Bilal Ağa'nın kızı Zehra Hatun'un hissesi Evkaf Dairesi'ne kalmıştır. [19 Teşrin-i Sani 1302]-1886-12-01
ACCEVS00150.jpg.jpgMüteveffa Ahmed Muhtar Bey'den alacakları olanların alacak miktarlarını bildiren takrir [26 Teşrin-i Evvel 1304]-1888-12-08
ACCEVS00184.jpg.jpg
Müteveffa Çakaki İbrahim Efendi'nin gayri menkullerinde evler, mahzen ve sabunhane ve Babakoyola'da bulunan zeytinlikten ibaret mirasının geride bıraktığı eşi Latife binti Şeyh Ağa ve çocuklarına düşen hisseleri hakkında alınan karar.-1887-12-26; 1891-11-18
ACCEVS00209.jpg.jpg
8 ay önce vefat eden eşi Hamide Vizopola'nın terekesinden olup Hünkar Mahallesi'nde bir evin mirasçısı olduğuna dair Hüsnü ibn Ali Saka imzalı istida. [14 Kanun-i Evvel 1303]-1887-09-26
ACCEVS00205.jpg.jpgKidano Kariyeli müteveffa Ebuyolaki İbrahim'in terekesinin tahrir ve taksim olunduğuna dair Selene Naibi İzzet imzalı tahrirat.[16 Mart 1305]-1889-03-28
ACCEVS00111.jpg.jpg
Housein Akif, Ahmet Hamdi, Mehmet, Mustafa, Zahines, Esnas, all of children of Hafit Nekip(?) and Fatmes Magaloglopoulas against Ivraim Siftadaki as manager of the property of Yiousouf Passa Mosque and İzzet Jemali Efedaki as accountant at the Chania Evkaf-1886-02-28; 1887-03-28
ACCEVS00036.jpg.jpgOğlu Hanım Hocazade Halit bin Saide miras kalan Hanya Musa Paşa Mahallesi'ndeki evin bahçesinde yeniden 2 ev ve 1 dükkan inşasına izin verilmesi hususunda annesi ve vasisi Mevlide binti Sinenaki'nin dilekçesi. [22 Teşrin-i Sani 1303]-1887-12-04
1-10 / 42