1-10 / 12
  • 1
  • 2
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVS00225.jpg.jpgGirit İsfakiye Livası Apakuron Kazası Fıstıklı Kariyesi sakinlerinden iken vefat eden Seferaki Osman Ağa bin Mustafa bin Hasan'ın veraset ilamı. [29 Rebiülevvel 1288]-1871-06-18
ACCEVS00223.jpg.jpg
Hanya Hünkar Mahallesine sakin iken bundan akdem vefat eden Nalband Edhem Ağa bin İbrahim bin Abdullah'ın veraset İlamı. [9 Safer 1296]-1879-02-02
ACCEVS00140.jpg.jpgŞer'i-i Şerif ve Eytam İdaresinde Tahrir olan İslam terekelerinden, iddia-i hukuk edilmesi üzerine vefat edenlerin borçları ödendikten sonra alacaklı çıkmazsa terekelerinin paylaştırılması için Hanya İslam İhtiyar Meclisinin vilayete yazdığı takrir. [24 Şubat 1287]-1872-03-07
ACCEVS00238.jpg.jpgHanya ahalisinden iken bundan akdem vefat eden Kofaki Hacı Şakir'in oğlu Şakirin babasından intikal eden mirasının İdaresine Kavurzade Hasan Efendi'nin vasi olarak tayin edildiğine dair ilam . [25 Muharrem 1291]-1874-03-14
ACCEVS00239.jpg.jpg
Hanya sakinelerinden iken bundan akdem vefat eden Istratolupola Emine'nin kızı Saliha'nın validesinden intikal eden mallarının hıfzı için Mustafa Şevkı Efendi'nin nasbına dair ilam. [8 Rebiyülevvel 1290]-1873-05-06
ACCEVS00015.jpg.jpgHalepa Kariyesi'nde oturan müteveffa Emin Efendi'nin terekesi. [1290]-1874
ACCEVS00237.jpg.jpg
Hanya sakinlerinden iken bundan akdem vefat eden Çorbacıoğlu İsmail Ağa'nın kızı Kübra'nın reşid oluncaya kadar bir vasi tayinine dair ilam. [8 Rebiyülevvel 1290]-1873-05-06
ACCEVS00219.jpg.jpg
Hanya Muzafatından Provilya Kariyesinde vaki Odabaşıoğlu Ciftliğinde sakin iken vefat eden Zenci Abdullah bin Abdurrahman bin Abdulmennan'ın veraset ilamı. [5 Safer 1295]-1878-02-08
ACCEVS00243.jpg.jpg
Hanya'da sakin iken bundan akdem vefat eden Osman Çavuş kızı Esma'nın babasından intikal eden malını hıfz için Müftüzade Ali Efendi bin Mustafa Şakir'in vasi olarak nasbı hakkında İlam. [10 Rebiyülevvel 1290]-1873-05-08
ACCEVS00240.jpg.jpg
Hanya'da sakin iken bundan akdem vefat eden Zenciye Ayşe'nin oğlu Cemali'nin validesinden intikal eden malını hıfz için Müftüzade Ali Efendi bin Mustafa Şakir Efendi'nin vasi olarak nasbı hakkında İlam. [9 Rebiyülevvel 1290]-1873-05-07
1-10 / 12
  • 1
  • 2

Discover