Bir serginin ardından: öncülüğün kapsamı ve derecesi
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
CEKDIV087001.jpg1.64 MBJPEG
CEKDIV087002.jpg1.94 MBJPEG
CEKDIV087003.jpg1.95 MBJPEG
Başlık
Bir serginin ardından: öncülüğün kapsamı ve derecesi
Yazar/Üreten
Beral Madra
Yayın Tarihi
1987-08
Dil
Türkçe
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/51393
Koleksiyonlar
Tür
Kod
CEKDIV087
Haklar
Local Access
Hak Sahibi
Cengiz Çekil

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.